Centerpartiet i Hörby vill lyfta gruvfrågan.

Centerpartiet i Hörby vill lyfta gruvfrågan. Foto: Adobe Stock

Insänt: "Begrav inte gruvfrågan"

Centerpartiet i Hörby vill inte se en vanadingruva i Lyby

INSÄNT. Inom ett par veckor kommer provborrningar efter vanadin att påbörjas i Lyby. Med vackra ord om en grön gruva vill ett utländskt aktiebolag få oss att tro att vi räddar klimatet genom att förstöra vår närmiljö.

Gruvbolagen är grundlig i sitt PR-arbete. Efter min förra insändare i ämnet tog det mindre än 24 timmar innan en PR-byrå från Stockholm kontaktade mig för att ”reda ut lite missförstånd”.

I debatten som råder benämns ofta vanadin som ”batterimetallen” trots att detta inte är metallens huvudsakliga användningsområde. Vanadin är ett mjukt och metalliskt grundämne som används främst i hårda legeringar i verktyg och stålbalkar. Andra stora användningsområden är som katalysator vid framställning av svavelsyra, som rostskydd på stål eller för att stoppa neutroner i kärnreaktorer. Endast en mycket liten del används till batterier.

Vanadin är en viktig metall för Sverige och andra länder inom EU och vi är i dagsläget beroende av import av råmaterial. Det finns dock egna resurser inom EU som inte utnyttjas, som till exempel slagg från stålindustrin. Den svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt (Swerea) utvecklar nu en ny teknik för att exploatera dessa vanadinkällor på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt. Tack vare metoden kan EU:s behov av import minska med upp till 90 procent.

Från Hörbys styrande majoritet är det tyst. Att steg tas mot att delar av vår kommun är på väg att förvandlas till ett dagbrott möts med en axelryckning. Utlovade möte med boende blir aldrig verklighet. Löfte om ett tvärpolitiskt, gemensamt, ställningstagande blir ett bordlagt ärende som aldrig mer fick se dagens ljus.

Hörbys omgivningar ger oss mat och rent vatten, de bjuder in till rekreation och återhämtning. Ett hållbart lantbruk och en attraktiv närmiljö har, och måste fortsatt ha, ett större samhällsvärde än gruvor.

Patrik Karlsson, Centerpartiet Hörby

Publicerad 05 August 2019 11:24