Ett övergångsställe på Storgatan som saknar skyltning. En av de synpunkterna som Löberödsborna förde fram till de styrande politikerna.

Ett övergångsställe på Storgatan som saknar skyltning. En av de synpunkterna som Löberödsborna förde fram till de styrande politikerna. Foto: Skärmdump/Google Maps

Insänt: "Givande rundvandring med politiker i Löberöd"

Byborna framförde synpunkter och förslag på åtgärder

INSÄNT. Onsdagen den 19 juni hade Löberödsborna bjudit in kommunalrådet Johan Andersson (S) och Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, för en rundvandring i byn.

Närvarande från Löberöd var undertecknad, Leif Lindgren från Hembygdsföreningen, Laila Nordgren från SFP och Anders Andersson från företagarna i Löberöd. Det var en mycket givande och trevlig eftermiddag. Syftet var att titta på de åtgärder som behöver göras och som vi tog upp vid ett möte i början av maj.

Mötet började med att vi gick igenom uppgjorda frågor där Johan och Tony svarade oss på ett bra sett, och gjorde mycket anteckningar om detta. Övriga frågor som Leif och Anders tog upp var behovet av lägenheter och fler tomter då i dagsläget så finns inga färdiga tomter att bygga på.

Efter kaffet började vi en rundvandring i Löberöd där vi tittade på behovet av övergångsställen på genomfartsvägarna då det enligt våra mätningar passerar cirka 500 fordon under en timme kvällar och morgnar. Vi tittade också på felsatta skyltningar, dåliga trottoarer mm.

Som vi ser det så var detta ett mycket uppskattat besök av våra politiker och vi hoppas att även i framtiden få dessa besök för att visa upp vår by.

Staffan Persson

Synpunkter från Löberödsborna om åtgärder

Ölyckehemmet: Vad händer och vilka tankar finns för framtiden.

Hemtjänsten: Vad är tanken och kan denna inte utnyttjas på ett bättre sätt.

Cykelväg Löberöd – västerut mot Hurva: Förslag gamla banvallen som sedan kan anslutas till vägen mot Hurva fälad.

Övergångsställe i Löberöd saknas eller är ej markerade:

 • Storgatan vid stekhuset finns markerat i gatan men saknar skyltning.
 • Fyrvägskorsningen vid torget saknas helt vid pizzerian och är mycket trafikerad väg.
 • Sassarpsvägen mot Norregatan saknas helt, många barn korsar denna väg.
 • Hörbyvägen infarten vid rondell från Hörby saknas helt trottoar, direkt livsfarligt att passera här för gående.

Skötsel av gångar och ljus:

 • Gång-cykelväg mellan Höstgatan – Vintergatan.
 • Gång-cykelväg mellan Järnvägsgatan –Verkstadsgatan belysning (utlovad).
 • Trottoaren längs Storgatan ej framkomlig.

Ölyckeskolan - Idrottshallen underhåll:

 • Fönster och dörrar, stort behov av målning.
 • Väggar och tegel.

Lekplatsen vid Idrottsplatsen: Idag finns det bara en gunga kvar, inget underhåll alls, saknad av många.

Saknaden av papperskorgar och för hundbajs: Vid torg, skola och gator.

Framkomligheten gator:

 • Lilla Tvärgatan blomlådor, parkerade bilar.
 • Stora Tvärgatan parkerade fordon på båda sidor.
 • Skyltning på Gamla Torget måste placeras om både vid infarten från Storgatan som vid Icatorget.

Underhåll av gator och trottoarer i samhället:

 • Samtliga genomfartsgator.
 • Torggatan – Nygatan.
 • Trädgårdsgatan med flera.

Publicerad 26 June 2019 06:00