S ifrågasätter SD:s satsning på trygghetsvärdar i kommunen.

S ifrågasätter SD:s satsning på trygghetsvärdar i kommunen. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Preventivt socialt arbete visavi patrullerande vakter"

S ifrågasätter värdet av att satsa på trygghetsvärdar

INSÄNT. SD brukar tala sig varma om vilka kärnverksamheter som skall bedrivas. Medborgarnas säkerhet är statens kärnverksamhet och åvilar polisen. Vårt kommunalråd meddelar i Lokaltidningen att det snart skall finns ronderande väktare / trygghetsvärdar i Hörby.

En kommun kan driva på ett antal trygghetsskapande åtgärder, det gjorde vi i parlamentarisk samverkan . Det genomfördes ett antal aktiviteter på torgen, trygghetsrådet samverkade med polisen om ökad lokal närvaro. På den mest utsatta platsen installerades trygghetskameror i samverkan med polis och företagare. En strategi angående hanteringen om trygghetskameror ska arbetas fram. Vi undrar var den tar vägen? Lika så folkhälsostrategin. Var döljs den? Vi väntar.

Fältverksamheten återinfördes med S-budget och med stöd av övriga majoritetspartier. Detta är S-politik i samverkan. Det har gett effekt. Vid det senaste mötet med trygghetsrådet där polis, räddningstjänst och kommunledning ingår stod det klart att det är lugnt i kommunen, statistiken visar inget som sticker ut, åtgärderna har givit bra effekt.

Trots att styret gång efter annan vid varje möjlig tidpunkt uttalar att vi blöder pengar, läget är katastrofalt och liknande, vill de belasta kommunen med upp till 3,1 miljoner kronor, årligen, för att ta itu med något som inte är ett stort problem?

Åtminstone inte om man frågar kommunpolisen. Problemen som finns är av annan karaktär, bland annat narkotika. Använd då hellre en del av de budgeterade pengarna till fortsatt förebyggande socialt arbete för våra ungdomar, preventivt arbete betalar sig både på kort och lång sikt.

Är det viktigare att uppfylla ett SD vallöfte än att sköta kommunens ekonomi?

Susanne Meijer, gruppledare

Renaldo Tirone, ordförande

Socialdemokraterna i Hörby

Publicerad 05 June 2019 08:56