Bilden är från ett annat tillfälle.

Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: Adobe Stock

Insänt: "Hjälp åk 9 i Eslöv – på riktigt"

Anna-Karin Gustafsson (KD) vill inte sitta lugnt i båten och vänta

INSÄNT. Jag är ny inom politiken i Eslövs kommun – jag vet. Jag har under många år haft en tendens att vilja prata och fråga mycket – jag vet. Många tycker nog att jag borde ligga lågt, att jag ska följa strömmen och bekvämt sitta ned i båten – jag vet. Men det tänker jag inte ta hänsyn till, när det gäller att försöka påverka skolutvecklingen i Eslövs kommun.

Vi vet att skolan i sin helhet levererar dåliga resultat; att elever med sämst resultat blir fler och fler, att arbetsmiljön för både elever och lärare försämras, att de ungas ohälsa ökar samt att färre vill arbeta som lärare. Och då är det dags att börja tänka annorlunda samt våga ta fokus på konkreta insatser som man tror kan göra störst skillnad.

När en elev inte orkar putta sig själv framåt, när lärarna har försökt motivera eleven under hela grundskoletiden och när föräldrarna inte mäktar med att tjata mer från sitt håll – skulle vi som sitter i barn- och familjenämnden kunna engagera oss i dessa elever. Vi skulle kunna under den allra sista terminen i åk 9, vara behjälpliga med de uppgifter som dessa elever behöver klara av – för att kunna bli behöriga till gymnasiet.

Jag skulle gärna vilja se vilken effekt det får för dessa familjer när vi lokala skolpolitiker anstränger oss i verkligheten, på plats när det är läxhjälp och lovskolor. Dessutom är det ett bra tillfälle för oss att bli mer insatta i vad som krävs för att elever inte hamnar i denna riskzon till nästa läsår.

Är det fler inom barn- och familjenämnden som vill träffa en av rektorerna som nu är redo att diskutera formerna kring denna idé? Kan ni kontakta mig så fort som möjligt? Idag?

Anna-Karin Gustafsson

Kristdemokraterna i Eslöv

Publicerad 20 March 2019 14:05