Den föreslagna detaljplanen.

Den föreslagna detaljplanen. Eslövs kommun.

Överklagat bygglov stoppas

Men rivningen får grönt ljus

ESLÖV. Länsstyrelsen ger grönt ljus till rivning av hus på central adress i Eslöv men stoppar bygglovet.

Av
Jon W Loman

En bygglovsansökan om att uppföra ett nytt tvåplanshus på Västergatan i Eslöv stoppas nu av länsstyrelsen.

Länstyrelsen skriver i sitt beslut att huste inte skulle passa in i den kulturhistoriska miljön och gatubulden, skriver Skånska dagbladet.

Beslutet gör att frågan nu skickas tillbaka till Miljö- och samhällsbyggnadsnänden i Eslöv.

Även rivningen av fastighetens befintliga bebyggelse hade överklagats men länsstyrelsen inga skäl till att stoppa rivningen.

Publicerad 13 January 2020 12:22