I kvarteret Eriksberg 18 byggs just nu två tvåvåningshus enligt konceptet Sabos kombohus bas.

I kvarteret Eriksberg 18 byggs just nu två tvåvåningshus enligt konceptet Sabos kombohus bas.

16 nya bostäder byggs i centrala Hörby

Tvåvåningshus i kvarteret Eriksberg

HÖRBY. Sedan i somras har bygget av två lägenhetshus i kvarteret Eriksberg 18 varit igång. Projektet är ett av flera som Hörbybostäder planerar att genomföra de kommande åren.

Av
Matilda Sädås

I kvarteret Eriksberg 18 i Hörby pågår just nu bygget av 16 nya lägenheter. Lägenheterna är fördelade i två tvåvåningshus med åtta bostäder i respektive huskropp och består av lika många tvåor som treor. Adressen för de nya bostäderna kommer att bli Tvärgatan 25 och 27.

– Huskonceptet som vi använder oss av kommer från Sveriges allmännytta och kallas Sabos kombohus bas. Det är en standardiserad metod som används för att bygga kostnadseffektivt, säger Eva Hellman Persson som är vd för Hörbybostäder.

Tvåorna får en boyta på drygt 60 kvadratmeter och treorna hamnar på nästan 72 kvadratmeter. Hyrorna är ännu inte helt satta, men håller just nu på att ses över.

– Vår ambition är att få färdigt hyresnivåerna så snart som möjligt för att kunna marknadsföra lägenheterna och teckna hyreskontrakt, säger Eva Hellman Persson.

I samband med bygget av lägenhetshusen ska även en parkeringsplats upprättas i området.

– Vi kommer att bygga en gemensam parkering med plats för ett 30-tal bilar. Där kommer även finnas flera laddplatser, säger Eva Hellman Persson.

Bygget, som drog igång i somras, genomförs av JSB och har nu kommit knappt halvvägs.

– Grunden är gjuten och betongelementen resta. Enligt vår planering ska allt stå klart i maj eller juni nästa år, så att inflyttning kan ske den 1 juli.

Att få lägenheterna uthyrda tror Eva Hellman Persson inte kommer bli några problem.

– Det finns ett stort behov av bostäder i hela landet och Hörby är inget undantag. Kön till vårt kösystem är lång, säger hon.

Förutom lägenheterna på Eriksberg 18 planerar Hörbybostäder även för nya bostäder i den södra delen av Stattena norra.

– Vi har för avsikt att uppföra 15 marklägenheter där och arbetar just nu med att ta fram en form för hur lägenheterna ska se ut, säger Eva Hellman Persson.

Dessutom planeras 6-8 ungdomslägenheter enligt ett färdigt koncepthus utformat av Perstorpsbostäder. Var lägenheterna ska ligga är dock inte bestämt.

– Vi behöver hitta en lämplig mark för dessa bostäder och tittar just nu på olika alternativ, säger Eva Hellman Persson.

Hörbybostäder har därutöver anmält sitt intresse för att bygga väster om Bostället och inväntar nu beslut från kommunen i ärendet.

Publicerad 11 January 2020 08:54