Genrebild.

Genrebild. Piqsels.

Skolinspektionen kritiserar insats mot frånvaro

Tillgodoser inte elevs rätt till utbildning

HÖÖR. Skolinspektionen ställer nu krav på Höörs kommun att vidta åtgärder så att en elev med mycket hög frånvaro får den utbildnig den har rätt till.

Av
Jon W Loman

Skolans rektor får nu kritik av Skolinspektionen för att känt till problematiken med den höga frånvaron men inte rapporterat den vidare till kommunen i tid. Man kritiserar även den utredning om behov av särskilt stöd som skolan gjort, då den inte går djupare in på vad den bakomliggande orsaken till elevens frånvaro.

Trots att skolan satt in vissa stödinsatser som tidvis gett resultat så har eleven fortsatt ha hög frånvaro. Därför menar Skolinspektionen att skolan och kommunen inte arbetat i enlighet med lagstiftningen.

Skolinspektionen anser att skolan och kommunen borde arbetat snabbare, mer verkningsfullt och intensivt med att komma till rätta med elevens frånvaro.

Publicerad 09 January 2020 15:29