Kärrnäva.

Kärrnäva. Wikimedia Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv

Statliga pengar till lokalt naturvårdsporjekt

Elövsprojekt är med och delar på potten

ESLÖV. Lokalt naturvårdsprojekt är med och delar på statligt avsatta pengar.

Av
Jon W Loman

I Eslöv har projektet Humlesuga, kärrnäva och Ängskärra - ansvarsarter i Eslöv tilldelats 134 000 kronor.

Det är ett av 20 olika projekt för lokalnaturvård runt om i Skåne som är med och delar på 8,8 miljoner kronor från den statliga Lokala naturvårdsatsningen, LONA.

Enligt länstyrelsens hemsida är LONA ett framgångsrikt koncept som sedan 2004 gjort det möjligt för skånska kommuner att driva lokala naturvårdande projekt.

Målet, skriver länsstyrelsen, är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård.

Publicerad 07 January 2020 19:22