Genrebild.

Genrebild. Adobe Stock.

Mängden vanadin överdrivs menar proffesorer

Har analyserat resultaten av provborrningarna

HÖRBY. Representanter från Kungliga vetenskapsakademien hävdar att den egentliga mängden vanadin i Lyby är knappt 0,5 procent av vad som rapporterats.

Av
Jon W Loman

Mängden av jordartsmetallen vandain i Lyby är ännu mindre än vad som har rapporteras i medier, det skriver två ledamöter i Kungliga vetenskapsakademien i en åsiktstext i Sydsvenskan.

Det är Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet och Svante Björck, professor emeritus i kvartärgeologi vid Lunds universitet som synat bolaget Scandivanadiums resultat från provborrningarna i Lyby.

De menar att resultaten av provborrningarna i Lyby visar på att så lite som 456 000 ton och inte de 116 miljoner ton som det tidigare rapporterats om.

Publicerad 06 January 2020 10:59