Illustration: Arbetsmiljöverket.

Skola brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ställer krav

I början av december inspekterade Arbetsmiljöverket en skola i Eslöv och hittade där en del brister. Därför kräver man nu att skolan ska vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli så säker att den lever upp till lagens krav.

Av
Jon W Loman

I ett fall har skolan inte anmält en arbetsplatsolycka, där en elev skadade sig, till Arbetsmiljöverket. Nu får skolan ett krav på sig att utreda olyckan för att förhindra framtida olyckor.

En annan brist som påpekas är att fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna mellan personalen har varit dålig. Den person som hade ansvaret för fördelnigen av arbetsmiljöuppgifterna hade dessutom slutat på skolan.

En stor del av kritiken var även att skolan inte hade några rutiner för att försäkra sig om elevernas arbetsmiljö när de var ute på praktik. Därför åläggs nu skolan att skapa rutiner för detta så att de i framtiden kan säkerställa att elver får rätt arbetstider, handledare, skyddutrustning och arbetsuppgifter.

Skolan måste nu leva upp till Arbetsmiljöverkets kravlista om de inte vill åläggas med förbud eller betala vite.

Publicerad 05 January 2020 10:24