Genrebild.

Genrebild. Adobe Stock.

Skola brast i utredning av kränkt elev

Myndighet kritiserar

HÖRBY. Barn och Elevombudet, BEO, ställer nu krav på att Hörby kommun ska vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Av
Jon W Loman

Det hela grundar sig i att en elev på en skola i Hörby har upplevt sig kränkt av en annan elev vid en serie incidenter. Skolan uppmärksammade problemen och satte in åtgärder som BE menar inte var tillräckliga.

BEO skriver att anmälarens och skolans uppgifter går i sär och att ord står mot ord. Man menar dock att det inte är klarlagt att eleven utsatts för kränkande behandlig i lagens mening. Skolan kan heller inte klandras för att inte ha uppmärksammat problemen.

Det skolan dock klandras för är sättet som utredningen av händelsen som endast gjordes genom samtal med personal och inte de elever som varit inblandade.

Genom detta har skolan missat att ta enskilda personers upplevelse i beaktning och brister därmed i att leva upp till skollagens krav.

Skolan får nu ett föreläggande om att vidta åtgärder för att leva upp till skollagen.

Publicerad 05 January 2020 11:13