Lina Hultgren och Eva Andersson, som tillsammans driver Lina och Evas lanthandel, fick i början av 2019 hjälp av Hörby kommuns företagslots.

Lina Hultgren och Eva Andersson, som tillsammans driver Lina och Evas lanthandel, fick i början av 2019 hjälp av Hörby kommuns företagslots. Foto: Matilda Sädås

Kommunens satsning lotsar företagen i rätt riktning

HÖRBY. I två år har Hörby kommuns företagslots hjälpt företag att starta och utveckla sina verksamheter. Satsningen har fått ett positivt bemötande från lokala näringsidkare.

Av
Matilda Sädås

Företagslotsen består av tjänstemän från alla kommunens förvaltningar och har till syfte att hjälpa förtagare att snabbt få svar på frågor som rör tillstånd, regler eller företagande.

– Det är en tjänst vi erbjuder såväl befintliga som nya företag eftersom vi vill göra det enklare för våra företagare att verka i Hörby, säger Kajsa Blomberg, bygglovsarkitekt vid samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen.

Om en företagare hör av sig till kommunen med frågor som rör tillstånd, lagar eller regler erbjuds företagslotsen. Med lotsen ges företagaren möjlighet att ställa frågor som har med det aktuella ärendet att göra till flera tjänstemän samtidigt. Tjänstemännen kan i sin tur vara allt från miljöinspektörer till alkoholhandläggare eller bygglovsarkitekter.

– Vi samlar all den kompetens som kan vara nödvändig för det berörda företaget under ett fysiskt möte. Vilka tjänstemän som närvarar under mötet anpassas utifrån det behov som företaget har och vilka frågor de önskar svar på, säger Kajsa Blomberg.

För att hjälpen ska bli så effektiv som möjligt för kommunen en dialog med företagaren innan träffen. På så sätt kan de garantera att tjänstemän med rätt kompetenser närvarar under själva mötet. Dessutom finns de nära till hands om fler frågor skulle dyka upp i efterhand.

– Det gäller att se möjligheter tillsammans med företagen och samtidigt vara tydlig med de krav som samhället ställer på dem. Med företagslotsen kan de få rätt information från början på ett effektivt sätt, säger Kajsa Blomberg.

Sedan satsningens start 2017 har 27 företag använt sig av kommunens företagslots. Ett av dem är Lina och Evas lanthandel i Killhult.

– När vi bestämde oss för att bygga ut vårt kök tog vi kontakt med Kajsa Blomberg på kommunen för att fråga om det behövdes något bygglov för utbyggnaden. Hon föreslog då att vi skulle träffa lotsen, vilket vi tyckte lät som en bra idé, säger Eva Andersson som tillsammans med Lina Hultgren driver lanthandeln.

I januari 2019 arrangerades ett möte mellan Lina och Evas lanthandel och Hörby kommun. Vid mötet närvarade åtta tjänstemän från olika förvaltningar.

– De började med att beskriva sina respektive roller och förklarade på vilket sätt de kunde hjälpa till. Sedan fick vi berätta om våra planer och de kom med förslag på hur vi skulle tänka, säger Lina Hultgren.

De båda lanthandlarna upplevde mötet som både trevligt och givande.

– Att som företagare få tillgång till all kompetens samtidigt, under ett möte som dessutom är skräddarsytt efter våra specifika behov, var väldigt värdefullt. Annars hade vi kanske behövt ha åtta olika möten, säger Lina Hultgren.

De ser även flera fördelar med att de tidigt fick chans att träffa kommunens tjänstemän.

– Under mötet fick vi allas kontaktuppgifter. Det kändes bra att ha fått ett ansikte på de tjänstemän vi sedan haft fortsatt kontakt med under byggprojektets gång. De har även funnits till hands och hjälpt oss när frågor dykt upp längs vägen, säger Lina Hultgren.

I början av 2020 beräknas det nya köket stå färdigt. Då tänker Lina och Evas lanthandel utöka sin verksamhet genom att börja erbjuda catering till uppemot 50 personer. Pernilla Jarl, som i dag driver Nillas catering, blir verksamhetens nya kock och flyttar in i lokalerna.

– Vi kommer dessutom öka vår lunchförsäljning. Vi har tidigare erbjudit ett begränsat antal av Dagens rätt. Med det nya köket, som är tre gånger så stort som det gamla, kan vi göra ännu fler lunchlådor, säger Eva Andersson.

Fakta

Kommunens företagslots startade 2017 i syfte att hjälpa förtagare att snabbt få svar på frågor som rör tillstånd, regler eller företagande.

Lotsen består av tjänstemän från alla kommunens förvaltningar och anpassas efter företagarnas behov.

Med företagslotsen ges företagare möjlighet att ställa frågor till flera tjänstemän samtidigt under ett arrangerat möte.

I dag har 27 företag använt sig av lotsen.

Publicerad 03 January 2020 08:38