Anna Jähnke och Carina Zachau.

Anna Jähnke och Carina Zachau. Foto: Pressbild

Insänt: Dags att prioritera Skåne och våra pendlare

INSÄNT. Signalfel, växelfel och nedrivna kontaktledningar är begrepp som skånska tågpendlare tyvärr är bekanta med. Under 2018 drabbades den skånska tågtrafiken av drygt 106 000 förseningsminuter som var direkt kopplade till fel i infrastrukturen så som spår, växlar och sådant som Region Skåne inte har kontroll över. Statistiken visar på ett enormt behov av underhåll av den skånska järnvägen för att säkerställa en pålitlig tågtrafik.

Skånetrafikens årliga kostnader för att ersätta en tågtrafik som inte fungerar uppgår till hela 70 miljoner kronor. Dessa pengar för ersättningstrafik och förseningsersättning hade vi hellre lagt på att utveckla den skånska kollektivtrafiken med tätare avgångar där många reser eller på att utveckla en modern landsbygdstrafik.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden i landet och vi gör allt vi kan för att fler skåningar ska komma in på arbetsmarknaden. Det är dock helt beroende av att det är möjligt att pendla från en del av Skåne till en annan. Om regeringen menar allvar med att hela landet ska leva är det dags att också visa det i form av satsningar på den skånska infrastrukturen med ökad kapacitet och underhåll.

Av de statliga pengar som läggs på infrastruktur i Sverige går endast 7 procent till satsningar i Skåne. Detta trots att vi motsvarar 13 procent av landet sett till befolkningsmängden, vår geografiska närhet till Europa och det slitage som sker på våra vägar och järnvägar. Det duger inte att staten ständigt nedprioriterar vår del av landet.

Vi prioriterar våra pendlare varje dag i vårt politiska arbete i Region Skåne. Varje år sker 50 miljoner resor med våra skånska Öresundståg och Pågatåg, det är mycket fler än de 30 miljoner resor som sker med fjärrtåg i hela landet. En fungerande pendling är avgörande för att hela Sverige ska leva och Skåne kan inte vara ett nationellt undantag från det.

Carina Zachau (M)

Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Anna Jähnke (M)

Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Publicerad 29 November 2019 08:23