Den nya politiska organisationen ska bli tydligare, säger kommunalrådet Johan Svahnberg (M).

Den nya politiska organisationen ska bli tydligare, säger kommunalrådet Johan Svahnberg (M). Arkivfoto: Anja Degerholm

Förslag: Två politiska nämnder läggs ner i Höör

Ska beslutas på kommunfullmäktige i december

HÖÖR.

Tekniska nämnden läggs ner och miljö- och byggnadsnämnden görs om till en tillstånds- och tillsynsnämnd. Det är förslaget på förändringar i den politiska organisationen som kommunstyrelsen i Höör lagt fram.

Av
Anja Degerholm

Sedan 2017 har ett antal förslag utretts, nu ska några av dem upp till kommunfullmäktige för beslut. Och det är snabba puckar som gäller för att förändringarna är tänkta att börja gälla från årsskiftet.

– Den största förändringen är förslaget att tekniska nämnden läggs ner. De ärendena kommer istället att hamna under kommunstyrelsen, säger kommunalrådet Johan Svahnberg (M).

Den andra stora förändringen är att miljö- och byggnadsnämnden försvinner och istället ersätts med en tillstånds- och tillsynsnämnd. Den nya nämnden ska som namnet antyder enbart fokusera på tillstånd och tillsyn, som till exempel bygglov eller alkoholtillstånd.

Höör har tittat på Östra Göinge kommun som bara har en enda förvaltning. Så långt går dock inte planerna i Höör.

– I nuläget ser vi ingen anledning att lägga ner till exempel socialnämnden eller barn- och utbildningsnämnden, de gör ett bra jobb. Men alla nämnder måste ha ett syfte, och tekniska nämnden hade så få ärenden att det inte var motiverat att fortsätta, säger Johan Svahnberg.

Han poängterar att förändringen i första hand inte är ekonomisk, även om 14 politiska uppdrag försvinner om förslaget går igenom.

– Det handlar framför allt om tydlighet och vem som ska ha ansvar för vad. Kommunstyrelsen ska ha det strategiska ansvaret för Höörs kommun.

Även om två nämnder försvinner så kommer det finnas möjlighet att införa beredningar och utskott

Förändringarna som ska beslutas rör bara den politiska organisationen, inte tjänstemännen på förvaltningen.

Hur kommer Höörsborna märka av förändringarna om den klubbas?

– Förhoppningsvis kan det leda till en ökad tydlighet och snabbare kontaktvägar.

Publicerad 28 November 2019 06:00