Kvarteret Druvan ligger på Västergatan söder om Coop.

Kvarteret Druvan ligger på Västergatan söder om Coop. Foto: Skärmdump/Google Maps

Överklagar detaljplan för kvarteret Druvan på Västergatan

Motsätter sig förtätningen av Eslöv

Av
Anja Degerholm

ESLÖV. Flera fastighetsägare har överklagat den nya detaljplanen för kvarteret Druvan 11 till mark- och miljödomstolen. Fastigheten ligger på Västergatan söder om Coop och i oktober beslutade kommunstyrelsen att ända detaljplanen för att möjliggöra ett flerbostadshus ut mot Västergatan. På tomten finns sedan tidigare en patriciervilla från 1885 som i och med den nya detaljplanen försetts med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud.

Enligt överklagandet är den nya detaljplanen ännu ett exempel på det "okunniga historielösa förtätandet av staden" och bristande respekt för kulturvärden i kommunen. Fastighetsägarna befarar att detta kan leda till att fler fastigheter med viktiga kulturhistoriska värden kan komma att förstöras. Det blir nu upp till domstolen att avgöra vem som har rätt i frågan.

Publicerad 28 November 2019 06:00