Kommunalrådet Johan Andersson (S) säger att Eslöv har en stabilt god ekonomi.

Kommunalrådet Johan Andersson (S) säger att Eslöv har en stabilt god ekonomi. Arkivfoto: Anja Degerholm

Stabil ekonomi ger oförändrad skatt och inga besparingar

Majoritetens budget klubbad fullmäktige i Eslöv

ESLÖV.

Eslövs kommun har en stabilt god ekonomi. Inför kommande budgetår blir det därför varken någon skattehöjning eller några besparingar inom de olika verksamheterna.

När året nu går mot sitt slut visar kalkylen på ett överskott på 15 miljoner kronor, något lägre än budgeterat för att nå överskottsmålet på en procent. Kommunen har dock ett stort eget kapital och en låg låneskuld.

Vid kommunfullmäktiges senaste möte den 25 november antogs den styrande majoritetens budget. Det innebär att skatten kommer att vara oförändrad på 20,54 kronor under nästa år.

– Vi har en stabil ekonomi. Grundlaget är bra och vi har inte lagt några besparingar på nämnderna inför kommande år, säger kommunalrådet Johan Andersson (S).

Budgeten omfattar totalt två miljarder kronor varav den största delen, drygt 40 procent eller 826 miljoner kronor går till barn- och familjenämnden. Vård- och omsorgsnämnden får 31 procent av kakan.

– Befolkningen ökar vilket innebär att vi måste kompensera för volymökningarna inom till exempel skola och vård och omsorg, säger Johan Andersson.

I övrigt ligger nämndernas budgetar på liknande nivåer som i år.

Stora investeringar väntar kommande år, under 2020 rör det sig om totalt 524 miljoner kronor. Den största delen av detta går till grundskolorna, bland annat ska Sallerupsskolan och Ekenässkolan byggas om. Det gäller även flera förskolor, däribland Norrebro, Stehag södra och Flyinge.

Vallöftet om gratis kollektivtrafik för alla över 70 år ska bli verklighet under 2020. Det ska även anställas en brottsförebyggande samordnare vars uppgift bland annat blir att verka för en ökad trygghet. Friskvårdssatsningen Hälsomiljonen fortsätter också under 2020.

Ett särskilt landsbygdsutvecklingsprojekt ska också sjösättas under året.

– Vi har tittat på Nässjö där olika projekt genomförs på initiativ av lokalbefolkningen. Man får komma med förslag och sedan röstar de i området på vad som ska bli verklighet. Det kan till exempel handla om en lekplats eller att renovera bygdegårdens kök, säger Johan Andersson.

Under året ska en modell för detta utarbetas och planen är att starta under hösten. Första året avsätts en miljon kronor, därefter 1,5 miljon årligen.

Publicerad 27 November 2019 15:04