Lokalpolisområdeschef Niclas Årcén och kommunalrådet Johan Svahnberg (M).

Lokalpolisområdeschef Niclas Årcén och kommunalrådet Johan Svahnberg (M). Foto: Anja Degerholm

Problem med buskörning och nedskräpning – men fler känner sig trygga

Resultaten av årets trygghetsmätning presenterade

MELLANSKÅNE.

Invånarna i Höörs kommun känner sig allt tryggare. I alla fall om man ska tro polisens årliga trygghetsmätning som presenterades nyligen. Problemen med buskörning kvarstår dock och många upplever att det är skräpigt på gator och torg.

Årets trygghetsmätning skickades ut i mitten av augusti till totalt 900 slumpvis utvalda Höörsbor. Nytt för i år var att kommunen utanför tätorten delats upp i två delar, norr och söder.

I undersökningen används ett problemindex som går från 0, närmast obefintligt problem, till 6, alarmerande påtagligt problem. Totalt sett hamnar Höörs index på 1,81, vilket är en förbättring jämfört med förra året då motsvarande värde var 2,06.

– Det är en förbättring generellt sett när det gäller trygghetskänslan och det är såklart positivt, säger kommunalrådet Johan Svahnberg (M).

Det är också färre som uppger att de utsatts för brott. Drygt 83 procent har inte utsatts alls, förra året var det 78 procent.

Fler positiva nyheter är att oron för att utsättas för bostadsinbrott har minskat drastiskt, från en fyra till en tvåa på skalan.

– Vi har sett de senaste åren att inbrotten minskat i Skåne, men oron har nog släpat efter. Minskningen beror på flera faktorer som till exempel gränskontrollerna och att polisen jobbat aktivt med att informera om hur man kan skydda sig, säger lokalpolisområdeschefen Niclas Årcén.

Oron för att utsättas för brott har minskat totalt sett från 2,3 till 1,6.

Problemen med bilar som kör för fort kvarstår dock. Detta trots att polisen fokuserat på detta område, bland annat genom hastighetskontroller och riktade mot mopedanvändare. Buskörning med mopeder är ett problem främst i centrala Höör medan bilar som kör för fort är ett problem som är jämnt fördelat över hela kommunen.

– Trafikproblemen är något som är fortsatt prioriterat i arbetet framåt, säger Niclas Årcén.

Nedskräpning är ett annat lokalt problem som som upplevs som stort, framför allt i centrala Höör.

– Det är något vi får titta vidare på tillsammans med kommunen, säger Niclas Årcén.

I april nästa år ska nya medborgarlöften presenteras. Dessutom ska ett fyraårigt samverkansavtal mellan polisen och kommunen tas fram.

– Vi vill gärna hinna analysera resultaten från trygghetsmätningen först för att kunna få till ännu vassare medborgarlöften som har en lokal anknytning, säger Johan Svahnberg.

Om mätningen

Detta upplevs som stora problem:

Bilar som kör för fort, buskörning med mopeder, nedskräpning och otryggt att åka buss eller tåg.

Förbättringar sedan förra mätningen:

Oro för inbrott i bostaden, oro för inbrott i förråd, trygg ute sen kväll, skadegörelse, polisen bryr sig om de lokala problemen och andelen som utsatts för brott.

Publicerad 27 November 2019 09:32