Den livstidsdömde dubbelmördaren får inte sitt straff tidsbestämt.

Den livstidsdömde dubbelmördaren får inte sitt straff tidsbestämt. Foto: Mostphotos.com

Livstidsdömd dubbelmördare får inte sitt straff tidsbestämt

Risk att mannen återfaller i allvarlig brottslighet

MELLANSKÅNE.

I maj 2007 knivmördades en man och en kvinna brutalt i Ludvigsborg. Gärningsmannen dömdes till livstids fängelse och har nu avtjänat drygt elva år av straffet. Nyligen ansökte han om att få sitt straff tidsbestämt, men tingsrätten avslår hans ansökan.

Av
Anja Degerholm

Bakgrunden till dubbelmordet ska ha varit en knarkskuld. Händelsen bevittnades bland annat av en grupp skolbarn. Gärningsmannen, som är hemmahörande i Höör och idag 44 år gammal, dömdes först i tingsrätten och sedan i hovrätten till livstids fängelse. Han har sedan juni 2008 avtjänat sitt straff, alltså drygt 11,5 år.

Under fängelsetiden har han skött sig bra, men några få undantag, enligt Kriminalvårdens yttrande. Han har genomgått flera behandlingsprogram för att anpassa sig till samhället, han har blivit drogfri och lämnat runt 200 drogprover samt haft ett stort antal dagspermissioner utan anmärkningar.

Rättsmedicinalverket yttrade sig om mannens situation i juni 2019. Enligt denna har han en "diger kriminell bakgrund" genom att han tidvis försörjt sig som kriminell och haft ett mönster av våldsamt beteende mot sin omgivning. Enligt myndighetens bedömning har han en medelhög risk för att återfalla i allvarlig brottslighet. Han behöver fortsatta behandlingsinsatser, konkretare framtidsplaner och jobba aktivt med riskfaktorer för återfall i missbruk.

Mannen själv menar att han förändrats under fängelsevistelsen. Han har lärt sig att hantera konflikter, deltagit i program och blivit drogfri. Vidare framför han att han har två söner på utsidan och ett jobb om han får möjlighet att genomgå en utbildning.

Örebro tingsrätt anser inte att dessa skäl är tillräckliga för att tidsbestämma straffet. Enligt en sammanvägd bedömning finns det en "konkret och beaktansvärd risk att NN återfaller i brottslighet av allvarlig slag", skriver rätten.

Publicerad 26 November 2019 14:27