Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Mäns våld mot kvinnor ett av de största säkerhetsproblemen"

FI i Höör uppmärksammar FN:s anti-våldsdag

INSÄNT.

Idag hedrar vi alla offer och överlevare för våldet och påminner oss om att vi inte är ensamma, att strategier för att motverka våldet finns, att vi som kämpar mot våldet runt om i världen har mycket att lära av varandra.

Våldet i vardagen är ett säkerhetsproblem, ett demokratiproblem och ett folkhälsoproblem med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Enligt det Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, kostar Europa mäns våld två svenska statsbudgetar per år. Mäns våld är däremot enligt WHO en global pandemi.

Våld i internationella relationer och våld i nära relationer hänger ihop och har samma syfte. Det handlar om makt och kontroll, oavsett om det är över en kvinnas liv, en ung människas sexualitet eller ett territorium. Våldet är kopplat till synen på maskulinitet och styrs av tolkningar och normer om en manlighet där våldsutövning är centralt. Världen i allmänhet och Sverige i synnerhet behöver inte mer militärt samarbete, de behöver mer feminism.

Vårt parti, Feministiskt initiativ, har drivit frågan om att ändra den säkerhetspolitiska agendan till att fokusera på mänsklig säkerhet, där särskilt kvinnors rätt till ett liv utan våld måste prioriteras. Det är dags att staten gör upp med nationalistiska prioriteringar kring vem som skyddas från vad, på vilka villkor. Vi vill att frihet från våld i vardagen erkänns som en fråga om säkerhet och att de medel som avsätts motsvarar omfattningen av problemet.

Styrelse för Feministisk initiativ Höör:

Katarina Sebelius

Katharina Wenzlaff

Blanca-Lilia Lozano

Kjell Winberg

Jaime Gomez

Publicerad 25 November 2019 09:47