Skolan och huvudmannen Eslövs kommun får svidande kritik av Skolinspektionen.

Skolan och huvudmannen Eslövs kommun får svidande kritik av Skolinspektionen. Arkivfoto: Anja Degerholm

Eslövsskola får svidande kritik för bristande stödinsatser

Skolinspektionen har granskat skolan

ESLÖV.

Högstadieeleven har under flera års tid haft ett stort stödbehov och även haft hög frånvaro. Trots det har skolan inte gjort tillräckligt för att tillgodose rätten till särskilt stöd och rätten till utbildning, enligt Skolinspektionen som granskat skolan.

Av
Anja Degerholm

Föräldrarna gjorde en anmälan till Skolinspektionen i mars 2019. De skriver i anmälan att deras son har en diagnos som gör att han har behov av särskilt stöd i skolan och sedan vårterminen 2017 har han gått i en särskild undervisningsgrupp.

Under våren 2018 hölls enskild undervisning med eleven en timme per dag, något som fortsatt och utökats till fyra timmar under höstterminen. Men enligt föräldrarna är sonen stressad över situationen och de menar att det inte finns någon långsiktig planering och att skolmiljön inte är anpassad för honom.

Skolinspektionen har sedan i våras utrett skolans insatser när det gäller särskilt stöd och rätten till utbildning, och har nu kommit med sitt beslut. Myndigheten ger omfattande kritik på flera punkter. Huvudmannen, Eslövs kommun, ska senast den 17 januari vidta en rad åtgärder.

Det handlar om att "skyndsamt utreda elevens fullständiga behov av stöd", att utarbeta ett åtgärdsprogram, att säkerställa att beslut om enskild undervisning eller anpassad studiegång inte tas utan att det utreds ordentligt i förväg samt utreda de bakomliggande orsakerna till elevens frånvaro och vidta åtgärder för att eleven ska fullgöra sin skolgång.

Skolans rektor får kritik bland annat för att inte ha levt upp till skyldigheten att skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd, delegerat beslutet om undervisning i en särskild grupp till enhetschefen som inte har befogenhet att fatta detta beslut samt inte anmält elevens frånvaro till huvudmannen eller utrett orsakerna till frånvaron,

Publicerad 07 November 2019 06:00