Ett ekonomiskt stålbad väntar Hörby kommun för att få en budget i balans.

Ett ekonomiskt stålbad väntar Hörby kommun för att få en budget i balans. Arkivfoto: Anja Degerholm

Hörby kommun går mot ett mångmiljonunderskott: "Räknat med pengar som inte fanns"

Prognosen för i år är 34,9 miljoner kronor sämre än budgeterat

HÖRBY.

Hörby kommun går mot ett stort underskott för 2019. Prognosen visar ett minusresultat på 16,9 miljoner kronor, vilket är 34,9 miljoner kronor sämre än budgeterat. Nu väntar ett ekonomiskt stålbad, framför allt för socialnämnden och tekniska nämnden.

Att kommunen hamnat i den här situationen beror enligt kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) på ett felaktigt planunderlag från det förra styret.

– Anledningen till att vi går back i år är att vi förra året gjorde en budget utifrån planerade verksamhetsintäkter på 235 miljoner kronor. Senare visade det sig att det istället handlade om 205 miljoner kronor, alltså 30 miljoner kronor mindre, säger Cecilia Bladh in Zito.

Räknemissen berodde bland annat på att man räknat in statsbidrag som inte var beviljade när budgetbeslutet togs.

– Man har räknat med pengar som inte fanns, det är ytterst allvarligt, säger Cecilia Bladh in Zito.

Revisorernas delårsrapport som sträcker sig från den 1 januari till den 31 augusti i år visar på stora underskott i framför allt socialnämnden och tekniska nämnden. Revisorerna skriver i sin rapport att det är "mycket angeläget att nämnderna beslutar om tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut samt att kommunstyrelsen säkerställer att åtgärderna fullföljs". Vidare har verksamheten "inte bedrivits enligt god ekonomisk hushållning för perioden".

Prognosen för socialnämnden för hela 2019 ligger på minus 25,2 miljoner kronor. Underskottet handlar bland annat om att kostnaderna för placeringar av barn i familjehem och på institution har ökat markant. Men även för att nämnden inte gjort tillräckligt för att se till att få en budget i balans.

Nämnden har antagit en åtgärdsplan som beräknas ge en helårseffekt på 8,7 miljoner kronor 2019 och 11,5 miljoner kronor under nästa år. Det handlar framför allt om besparingar på personalsidan med avveckling eller omfördelning av tjänster. Ett åtgärdsförslag ska presenteras på nämndens novembermöte.

Tekniska nämnden går mot ett underskott på 17,6 miljoner kronor. Detta beror enligt analysen på ökat underhåll av fastigheter, ökad skadegörelse och intäktsbortfall för tomma lokaler. Måltidsverksamheten går också back.

I våras antogs en åtgärdsplan med en generell besparing på två procent, bland annat minskat underhåll av fastigheter och gator samt vakanshållning av tjänster. Kostnaderna för underhåll har trots det ökat under året. En översyn av måltidsverksamhetens kostnader pågår.

Inför årets budget har statsbidragen som inte är säkrade än inte räknats med, för att inte samma misstag ska upprepas.

– Det handlar om runt åtta miljoner kronor. Om vi blir beviljade de pengarna går de direkt in i överskottsmålet för 2020, säger Cecilia Bladh in Zito.

Publicerad 06 November 2019 06:00