Hörby kommun är en av tre svenska kommuner som får kritik av DO för brister.

Hörby kommun är en av tre svenska kommuner som får kritik av DO för brister. Arkivfoto: Anja Degerholm

Kritik av DO för att kränkningar inte kan anmälas anonymt

Hörby en av tre svenska kommuner som får bakläxa

HÖRBY.

Hörby är en av tre svenska kommuner som får bakläxa av Diskrimineringsombudsmannen (DO), bland annat för att det inte går att anmäla kränkningar anonymt. Rutinerna vid kränkningar är också bristfälliga.

Av
Anja Degerholm

DO genomförde år 2017/2018 en tillsynsinsats riktad mot kommuner och landsting för att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Då upptäcktes brister hos 52 svenska kommuner, däribland Hörby. Därefter gjordes en uppföljande tillsyn.

Uppföljningen visar att kommunen uppfyller kraven på riktlinjer som finns i diskrimineringslagen. Däremot finns det brister när det gäller rutinerna i verksamheten, till exempel går det inte att göra en anmälan anonymt.

Rutinerna ska klargöra hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat på arbetsplatsen, vem den som utsatts ska vända sig till samt vem som ansvarar för att händelserna eller påståendena utreds.

De andra två kommunerna som får bakläxa av DO är Ystad och Grästorp. Under nästa år ska DO återkomma för att kontrollera hur lagen efterföljs i de tre kommunerna.

Publicerad 05 November 2019 00:00