Kvinnan är beroende av rollator för att ta sig fram. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang.

Kvinnan är beroende av rollator för att ta sig fram. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Synskadad kvinna får rätt till utökat promenadsällskap

Förvaltningsrätten går emot socialnämnden i Höör

HÖÖR.

Den multisjuka 85-åriga kvinnan beviljas ytterligare en timmes promenad med hemtjänsten varje vecka. Detta efter en dom i förvaltningsrätten som går emot socialnämnden i Höör.

Kvinnan hade sedan tidigare fått stödinsatser med en timmes promenad varje vecka, fördelat på två tillfällen. Socialnämnden avslog hennes ansökan om ytterligare utevistelse med motiveringen att behovet kan tillgodoses på andra sätt, till exempelvis genom träning ordinerad av sjukgymnast.

Den 85-åriga kvinnan uppger att hon är nästan blind, lätt drabbas av yrsel och inte kan lämna sin lägenhet utan stöd. Hon hör dessutom dåligt och har därför svårt att höra när det kommer bilar. Eftersom hon alltid har varit en aktiv person har hennes hälsa försämras drastiskt i takt med att synen blivit sämre och hon inte kunnat ta sig ut själv.

Förvaltningsrätten bifaller kvinnans överklagan och ger henne rätt till ytterligare en timmes promenad i veckan. Detta eftersom hon är helt beroende av stöd av hemtjänsten för att få komma ut och på grund av hennes hälsotillstånd.

Publicerad 02 November 2019 06:00