Foto: Mostphotos.com

Replik: "Bjud in oss föräldrar till rundabordssamtal"

Anna Nyman svarar politikerna David Westlund och Tony Ekblad

REPLIK.

Det är glädjande att David Westlund och Tony Ekblad tar sig tid att bemöta mitt öppna brev till statsministern, men det är synd att författarna inte tar tillfället i akt att bemöta de problem som lyfts. Fokus ligger i stället på att förmedla en positiv bild av att Eslövs kommun satsar på skola.

Inget av det som nämns i repliken får dock förväxlas med att man ”satsar” på den löpande verksamheten eller att man arbetar för att skapa stabila, långsiktiga förutsättningar för förskolorna.

1. Nybyggnation gör det möjligt att erbjuda fler barn en förskoleplats. Det ger visserligen barnen tak över huvudet i fräscha lokaler, men erbjuder inget ekonomiskt stöd för att bättre klara den dagliga verksamheten.

2. Kompensation för löneökningar och kostnadsökningar bidrar i bästa fall till att upprätthålla standard, inte till att skapa bättre förutsättningar för verksamheten.

3. Trots att man satsar på vikarierna lyckas man inte fullt ut. Som föräldrar har vi kunnat se dagar då det inte funnits en enda vikarie att få tag på i hela kommunen.

4. David Westlund och Tony Ekblad säger att man fördelar resurser utifrån var barnen finns. Resursfördelningen har dock stora brister. Den tar ingen hänsyn till hur länge barnen är på plats och stöttar inte heller en obalanserad fördelning av åldersgrupper.

Kommunen saknar ett kompensatoriskt system för jämlik förskola och måste skapa en modell som säkrar principen om lika villkor för barn och personal i hela kommunen, oberoende av föräldrarnas arbete, var man bor och hur gammal man är. Den situation som gäller för Bokebo i dag slår mot en annan förskola i kommunen nästa år. Ärendet berör alla.

Medborgarförslaget Bättre villkor för barn och personal i Eslöv kommuns förskolor ger konkreta förslag på lösningar i allt vad som diskuterats i denna slutreplik.

Jag uppmanar vänligt men bestämt politikerna att behandla ärendet i nämnden och sakligt diskutera det konkreta förslag som läggs fram i medborgarförslaget. Bjud in oss föräldrar till ett rundabordssamtal. För barnens och personalens skull. Tillsammans gör vi Eslövs förskoleverksamhet ännu bättre!

Anna Nyman, förälder

Publicerad 31 October 2019 10:23