Det inmutade området är lika stort som Hörby tätort. Gruppen hoppas att fler Hörbybor ska vakna och inse allvaret i frågan. I bakgrunden syns Lyby mosse där provborrningarna gjorts.

Det inmutade området är lika stort som Hörby tätort. Gruppen hoppas att fler Hörbybor ska vakna och inse allvaret i frågan. I bakgrunden syns Lyby mosse där provborrningarna gjorts. Foto: Anja Degerholm

"Lyby mot gruvor" bjuder in till möte: "Hoppas fler får ett uppvaknande"

Informerar på Metropol den 14 november klockan 19

LYBY.

"Lyby mot gruvor" startades i vintras kort efter att det blev känt att Scandivanadium ville leta efter vanadin i Lyby. Den 14 november anordnar gruppen en informationskväll på Metropol om vad en gruvdrift i området skulle kunna innebära.

– För oss blev det ett uppvaknande när vi förstod vad det handlade om, att det inmutade området är lika stort som Hörby tätort. Vi hoppas att fler ska få det uppvaknandet, säger Fridhemsbon Conny Ekström.

– Vi tycker att det här är det största som har hänt i Hörby kommun på många år. Trots det har kommunen inte gått ut med någon information. Därför gör vi det istället, säger Lis-Bet Ekström.

Scandivanadium har nyligen avslutat sina provborrningar vid Lyby mosse. Provborrningarna tog elva veckor istället för de planerade tre veckor. Resultaten av dessa ska nu undersökas, vad som händer sedan är det ingen som vet. Men Lybyborna vill mota Olle i grind.

– Vi vill vara tidigt ute för att informera Hörbyborna om vad som kan hända om det blir en gruva. Att skapa opinion i frågan, säger Per Rosenqvist.

Gruppen vill visa fakta kring gruvdrift och har bland annat använt material av Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

– Det hade fått många olika konsekvenser. Vattenläckage, damm, koldioxidutsläpp, uran kan frigöras ur jorden, det blir mycket transporter och buller och jorden som lagras blir steril och kan inte brukas, säger Carin Paulsson.

– Alla här ute har ju egna brunnar, så vi är oerhört beroende av vattnet. Det är det vi oroar oss mest för, säger Lis-Bet Ekström.

Vägarna kring Lyby kantas av protestskyltar mot en framtida gruvdrift.

Vägarna kring Lyby kantas av protestskyltar mot en framtida gruvdrift. Foto: Anja Degerholm

De nämner Talvivaara-gruvan i Finland som ett skräckexempel, där det 2012 läckte ut miljontals liter med giftigt vatten. Detta är en av Finlands värsta miljökatastrofer genom tiderna.

Scandivanadium har vid flera tillfällen gått ut och informerat om sina planer och hur en eventuell gruva skulle påverka området. Lyby mot gruvor menar att företags information inte ger hela bilden.

– De ger en skönmålad bild. Därför vill vi ge folk fakta i frågan, säger Carin Paulsson.

Det inmutade området sträcker sig från Lyby i norr nästan ner till Västerstad i söder, och från He i öster till Högseröd och Norrto i väster. Många fastighetsägare skulle drabbas om det blir aktuellt med gruva.

Gruppen säger att det finns ett utbrett motstånd i gruvfrågan bland de boende i området.

– Alla som bor här är emot det. Vi gör vad vi kan för att förhindra det, säger Conny Ekström.

Informationsmöte för alla

Informationsmötet hålls den 14 november på Metropol klockan 19–20.30, öppet för alla som är intresserade.

Den 7 november klockan 19 hålls dessutom en skapelsegudstjänst i Lyby kyrka. Efter gudstjänsten bjuds det på kaffe i församlingsgården med möjligheter till vidare diskussioner i ämnet.

Den 13 november tittar SVT:s "Uppdrag granskning" närmare på gruvprojekt runtom i Sverige, bland annat i Hörby.

Publicerad 31 October 2019 06:00