Stefan Borg (SD) får bifall för sin motion om integrationsplikt.

Stefan Borg (SD) får bifall för sin motion om integrationsplikt. Foto: Privat/Arkiv

Hörby kommun kan införa integrationsplikt för nyanlända

Stefan Borgs (SD) motion fick bifall i kommunstyrelsen

HÖRBY.

Nyanlända ska från dag ett i kommunen medverka i en plan för att så snart som möjligt få egen försörjning. Kommunstyrelsen i Hörby har bifallit Stefan Borgs (SD) motion om integrationsplikt, efter modell från Vellinge kommun. Nu ska kommunfullmäktige få säga sista ordet i frågan.

Av
Anja Degerholm

– Det handlar om det svenska samhällskontraktet som bygger på att alla medborgare har såväl rättigheter som skyldigheter. Det är viktigt att inse att man som medborgare faktiskt har skyldigheter, man får ingenting gratis. Och det är inte en självklarhet att alla känner till det, säger Stefan Borg.

Vellinge kommun införde integrationsplikt den 1 januari 2018 efter initiativ av Moderaterna. Plikten innebär att det ska ställas tydligare krav på individen när det gäller att lära sig det svenska språket, att göra sig anställningsbar och att komma i egen försörjning. Fokus är på jobb och språk från dag ett.

Plikten innebär även att personen ska anpassa sig till det svenska samhället när det gäller vilka normer och värderingar som gäller här. Uppföljning sker månadsvis och om personen inte följer planen kan rättigheter, till exempel bidrag, dras in.

Precis som i Vellinge föreslår Stefan Borg att nyanlända ska genomgå en kurs i samhällsorientering som är på 60 timmar. Samhällsorienteringskursen ska genomgås inom ett år efter kommunplaceringen och den lägger särskild vikt "vid betydelsen av att svensk lag står över andra lagsystem, religiösa eller sekulära".

– Det är för att förstå vilka värderingar som styr här i Sverige. Sådant som vi som är infödda fått med oss med modersmjölken och genom skolan. Det ska vara tydligare vilka villkor som gäller för att leva i Sverige. Det krävs inte bara att man genomgår kursen utan även att man får godkänt efter ett prov, säger Stefan Borg.

Dessutom kräver integrationsplikten att personen gör framsteg i SFI-undervisningen och följer de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Alla nyanlända vuxna i kommunen, såväl föräldralediga som pensionärer, ska från dag ett medverka i en plan för att uppnå anställningsbarhet.

"Gör din plikt, kräv din rätt" ska vara rättesnöret och i just den ordningen, enligt Stefan Borg. De som inte ställer upp på detta ska inte "ligga den arbetande delen av befolkningen till last".

Även Staffanstorps kommun har beslutat om integrationsplikt. Stefan Borg säger att om motionen går igenom i kommunfullmäktige ska man titta närmare på hur Hörby kan dra lärdom av Staffanstorps erfarenheter.

Om det blir bifall i fullmäktige, vad hoppas du att integrationsplikten ska innebära för kommunen?

– På lång sikt ett bättre utfall när det gäller antalet som får försörjningsstöd. Alla svenskar som är friska och arbetsföra ska arbeta, och det måste gälla även invandrare, säger Stefan Borg.

Motionen ska tas upp på kommunfullmäktige den 28 oktober.

Publicerad 19 October 2019 06:00