Insatser från hemtjänsten skulle kosta 990 792 kronor per år, en plats på ett särskilt boende 884 601 kronor.

Insatser från hemtjänsten skulle kosta 990 792 kronor per år, en plats på ett särskilt boende 884 601 kronor. Foto: Adobe Stock

För dyrt med hemtjänst – 98-årig kvinna tvingas flytta till särskilt boende

Socialnämnden i Höör får rätt i förvaltningsrätten

HÖÖR.

Den 98-åriga synskadade kvinnan känner sig trygg i hemmet där hon vet var allt finns och har familjen nära. Höörs kommun anser dock att det blir för dyrt att låta henne fortsätta ha hemtjänst. Hon tvingas därför att flytta till ett särskilt boende.

Socialnämnden beslutade i somras att kvinnan istället för hemtjänstinsatser skulle erbjudas plats på ett särskilt boende. Argumentet var framför allt ekonomiskt. Kvinnas behov av hemtjänst uppgår till 97,3 timmar i månaden plus 5,22 timmar per månad för serviceinsatser, till en årskostnad av 990 792 kronor.

En plats på ett särskilt boende kostar 884 601 kronor årligen och skulle bättre tillgodose hennes stödbehov, enligt nämnden. Det skulle alltså kosta kommunen 106 191 kronor mer per år om kvinnan fortsatte att bo hemma.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Kvinnan framför att hon inte vill flytta eftersom hon känner sig trygg hemma där hon vet var saker finns, vilket känns viktigt för henne eftersom hon har nedsatt syn. Hon har bra omvårdnad idag och har en anhörig som bor bara två minuter bort, vilket innebär daglig gemenskap med familjen. Hon uppger att en flytt till ett särskilt boende inte hade gett henne någon livsglädje kvar.

Förvaltningsrätten går på socialnämndens linje och avslår överklagandet. Rätten konstaterar att fortsatta insatser i hemmet är avsevärt mer kostnadskrävande än en plats på ett boende.

"Då det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde att välja insatser oberoende av kostnad, finner förvaltningsrätten sammantaget att socialnämnden haft fog för sitt beslut", skriver rätten.

Publicerad 19 October 2019 06:00