Foto: Marek Stefaniak

Bonnier News förvärvar Lokaltidningen

"Kommer att ytterligare stärka Bonnier News närvaro i södra Sverige"

SVERIGE. Bonnier News har idag genom HD-Sydsvenskan förvärvat 100 procent av Lokaltidningen Mediacenter AB av koncernen JP/Politiken Hus.

Av
Lokaltidningen.se

Syftet är att stärka bolagets räckvidd och marknadsposition på den skånska marknaden.

JP/Politiken förvärvar samtidigt en ägarandel om 7,3 procent i HD-Sydsvenskan och VD Stig Ørskov tar därmed en plats i bolagets styrelse.

– Bonnier News övergripande mål är att vara den ledande nyhetsaktören i Sverige. Vi befinner oss i en fas av stark tillväxt och har under året tagit en aktiv del av konsolideringen på svensk lokaltidningsmarknad i och med förvärvet av MittMedia. Förvärvet av Lokaltidningen är ett naturligt steg för oss strategiskt och kommer att ytterligare stärka Bonnier News närvaro i södra Sverige, säger Anders Eriksson, VD Bonnier News och HD-Sydsvenskan.

Lokaltidningen är ett starkt varumärke. Tidningen utkommer veckovis med en räckvidd på ca 550.000 läsare i print och digitalt. Den har idag 28 editioner som täcker 41 kommuner framförallt i Skåne, men finns också i Halland, Östergötland och Småland.

– Det har varit ett nöje att bedriva lokaljournalistik i Sverige. Men det är ett lika stort nöje att Lokaltidningen nu blir en del av Sydsveriges största medieföretag. Vi har det största förtroende för HD-Sydsvenskan och ser fram emot att bli delägare", säger Stig Ørskov, VD JP/Politikens Hus.

Publicerad 17 October 2019 15:21