Kommundirektören får nu i uppdrag att arbeta vidare med vad rollen som controller innebär.

Kommundirektören får nu i uppdrag att arbeta vidare med vad rollen som controller innebär. Arkivfoto: Anja Degerholm

Beslut i fullmäktige: Hörby kommun anställer en controller

Ska hitta besparingar inom kommunens verksamheter

HÖRBY.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om Centerns motion om att anställa en controller som löpande ska hitta besparingar i verksamheterna. Kommunfullmäktige har nu sagt ja till förslaget.

Centerns fullmäktigegrupp lämnade in motionen i slutet av förra året. Förslaget var att anställa en controller på heltid som kunde hitta realistiska förslag på effektiviseringar som kan genomföras i kommunens verksamheter.

– Bakgrunden är att det är samma problematik varje år, att de olika förvaltningarna behöver effektivisera och spara en viss procent kommande budgetår. Vi menar att det behövs göras en ordentlig genomgång. Hur ser det ut och var kan man spara?, sade Centerns Ingela Brickling till Lokaltidningen efter att motionen fått bifall av kommunstyrelsen.

Kommundirektören Lena Mårtensson-Stenudd får nu i uppdrag att arbeta vidare med vad rollen som controller innebär. Controllern ska löpande avrapportera de besparingar som genomförs till fullmäktige.

Publicerad 17 October 2019 09:27