Turerna kring en etablering av vindkraft i Norrto fortsätter.

Turerna kring en etablering av vindkraft i Norrto fortsätter. Foto: Adobe Stock

Ärende om vindkraft snurrar vidare – tillbaka till Hörby kommun

Länsstyrelsen upphäver bygg- och miljönämndens beslut

HÖRBY.

Bygg- och miljönämnden gav i december 2018 bygglov för vindkraftverk på Norrto 14:3. I mars upphävde länsstyrelsen beslutet och i juni avslog nämnden bygglovet. Nu har ärendet återigen varit uppe hos länsstyrelsen – som skickar tillbaka det till nämnden.

Av
Anja Degerholm

Nämndens första beslut överklagades av flera fastighetsägare i området. Länsstyrelsen gav dem rätt eftersom nämnden inte gjort någon analys av placeringen och alternativa lokaliseringar av vindkraftverken.

När ärendet kom upp i nämnden igen i somras föreslog tjänstemännen på förvaltningen att bygglovet skulle beviljas, bland annat för att området pekas ut i en vindbruksplan som lämplig för etableringar. Men politikerna i nämnden beslutade om avslag med hänvisning till att fastigheten ligger på värdefull jordbruksmark.

Beslutet överklagades återigen och länsstyrelsen har nu kommit med sitt beslut. Det innebär att nämndens senaste beslut upphävs eftersom det saknas en motivering till att man går emot förvaltningens förslag om att bevilja bygglov. Ärendet skickas därmed tillbaka till bygg- och miljönämnden igen för fortsatt handläggning. Så sista ordet i frågan är inte sagt.

Publicerad 16 October 2019 08:30