Kommunstyrelsen har nu beslutat om att starta ett planuppdrag för fastigheten Sätofta 6:21.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om att starta ett planuppdrag för fastigheten Sätofta 6:21. Arkivfoto: Anja Degerholm

Vill omvandla kommunal parkmark till villatomter vid Jägersbo

Kommunstyrelsen har gett tummen upp för projektet

HÖÖR.

Ett runt 6 500 kvadratmeter stort markområde i Sätofta som idag klassas som "park och lek" kan omvandlas till villatomter. Kommunstyrelsen har sagt ja till att påbörja ett planuppdrag för den kommunala fastigheten Sätofta 6:21 vid Jägersbo.

Av
Anja Degerholm

Kommunalrådet Johan Svahnberg (M) lämnade in förslaget som ett initiativärende inför kommunstyrelsens senaste möte. Enligt skrivelsen anser han att kommunen äger en del mark som utnyttjas bristfälligt. Ett av dem är fastigheten Sätofta 6:21, mellan Granstigen och Björkstigen, som enligt gällande detaljplan från 1942 klassas som "park och lek". Svahnberg menar att marken istället hade kunnat utnyttjas som bostadstomter.

Området är beläget mellan Granstigen och Björkstigen, norr om Jägersbo.

Området är beläget mellan Granstigen och Björkstigen, norr om Jägersbo. Foto: Printscreen/Google Maps

Området är idag till stor del igenväxt med träd och buskage. Det används till valborgsfirandet men inte så mycket annat. Det finns bebyggelse i området, allt ifrån äldre sommarstugor till helt nybyggda hus. En ny detaljplan skulle möjliggöra 4–6 villatomter. Tomterna skulle ligga relativt sjönära, men utanför strandskyddsområde.

Förvaltningen har ställt sig positiv till exploateringen. Enligt ett utlåtande från kommunarkitekten Karin Kallioniemi bör tomterna vid avstyckning vara minst 1 200 kvadratmeter och husen runt 220 kvadratmeter i ett och ett halvt plan. Allmänna ledningar bör ligga under allmän platsmark, enligt Kallioniemi. Även vägföreningens ordförande ska ha ställt sig positiv till utbyggnadsplanerna.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att påbörja ett planuppdrag för fastigheten. Planarbetet beräknas kosta 200 000 kronor och exploateringsbudgeten kompletteras med detta projekt.

Publicerad 15 October 2019 06:00