BUN:s ordförande och vice ordförande delar inte Anna Nymans bild av skolsituationen i Eslöv.

BUN:s ordförande och vice ordförande delar inte Anna Nymans bild av skolsituationen i Eslöv. Foto: Mostphotos.com

Replik: "Eslöv satsar på förskola och skola"

Politiker i barn- och utbildningsnämnden svarar Anna Nyman

REPLIK.

I en debattartikel skriver Anna Nyman ett öppet brev till statsminister Stefan Löfvén om nedskärningar inom förskolan och skolan i många svenska kommuner. I Eslöv har vi tvärtemot vad artikeln ger uttryck för satsat på skolan. Vi har en hög andel legitimerade lärare i både skolan och förskolan, och vi har de senaste åren byggt nya förskolor och ny gymnasieskola.

Budget 2020 är ännu inte beslutad, men enligt den information nämnden fått finns inga planer på att göra några neddragningar. Tvärtom kommer verksamheten kompenseras för löneökningar och andra kostnadsökningar. På så vis ger vi våra förskolor och grundskolor stabila, långsiktiga förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Däremot ändras antalet barn och elever på våra olika förskolor och skolor mellan åren. Det innebär att vissa förskolor behöver minska sina kostnader medan andra behöver öka sina. Det är en nödvändig omställning, för resurserna måste finnas där barnen finns.

Eslövs kommun har en stark ekonomi, men det innebär inte att det saknas svårigheter. Precis som Anna Nyman skriver är det svårt att få tag på kvalificerade vikarier, inte minst utanför staden. Därför har vi ett extra fokus på de mindre orterna när vi rekryterar vikarier. Rekrytering av vikarier såväl som kompetensförsörjning generellt kommer vara viktiga frågor framöver med tanke på den brist som finns på utbildad personal.

Stefan Löfvén kan ändå hjälpa Eslövs förskolor och skolor. Insatser har gjorts från regeringen bland annat med kompetensutveckling för förskolan, något vi välkomnat. Enligt januariavtalet ska regeringen fortsätta jobba med kompetensförsörjningen, ge stöd för en likvärdig skola och fortsätta stärka kommunernas ekonomi. Det kommer ge Eslövs kommun förutsättningar att göra satsningar på skolan även under de kommande åren.

David Westlund (S)

Ordförande, Barn- och Familjenämnden i Eslövs kommun

Tony Ekblad (M)

Vice ordförande, Barn- och Familjenämnden i Eslövs kommun

Publicerad 15 October 2019 08:52