Kammarrätten i Göteborg ger socialnämnden i Höör rätt i frågan om städning hos hjärtsjuk man.

Kammarrätten i Göteborg ger socialnämnden i Höör rätt i frågan om städning hos hjärtsjuk man. Arkivfoto: Anja Degerholm

Hjärtsjuk Höörsbo nekas städning varannan vecka

Var tredje vecka räcker för "en skälig levnadsnivå"

HÖÖR.

En hjärtsjuk man från Höör har ansökt hos socialnämnden i Höör om hjälp med bland annat städning. Nämnden tyckte att städning var tredje vecka räckte. Förvaltningsrätten ändrade till varannan vecka och nu ger kammarrätten socialnämnden rätt.

Mannen, som är i 50-årsåldern, beviljades sommaren 2018 bistånd i form av städning var tredje vecka, inköp en gång i veckan och trygghetslarm. Socialnämnden avslog dock att han skulle få hjälp med städning varje vecka eftersom var tredje vecka ansågs vara tillräckligt för att uppnå en "skälig levnadsnivå". Han fick även avslag på tvätthantering varannan vecka och ledsagning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Mannen hänvisade till att han tidigare blivit beviljad städning varje vecka och att han på grund av sina hjärtproblem inte kan lyfta tungt eller föra armarna över huvudet. Förvaltningsrätten gav honom delvis rätt och beslutade att han skulle ha rätt till städning varannan vecka.

Det beslutet överklagades i sin tur av socialnämnden i Höör. Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom på så sätt att socialnämndens beslut från 2018 ska gälla. Enligt domen har det inte presenterats något läkarintyg eller annan utredning som visar att de hjärtsjuke mannen har behov av städning i större omfattning än som beviljats. Därmed ska var tredje vecka gälla.

Publicerad 15 October 2019 15:27