En av säsongens nyheter på Skånes djurpark var en sandstrand med solstolar. Inför nästa sommar hoppas Kasper Schumacher att en badbrygga kan vara på plats.

En av säsongens nyheter på Skånes djurpark var en sandstrand med solstolar. Inför nästa sommar hoppas Kasper Schumacher att en badbrygga kan vara på plats. Foto: Pressbild/Skånes djurpark

Skånes djurpark får rätt om brygga vid Vaxsjön: "Ska vara tillgänglig för allmänheten"

Fiskevårdsförening överklagade beslutet om strandskyddsdispens

HÖÖR.

Skånes djurpark vill byta ut den gamla bryggan vid Vaxsjön mot en ny flytbrygga. Detta kan påverka växt- och djurlivet negativt, menar Vaxsjöns fiskevårdsområdesförening som förvaltar sjön. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt i frågan.

Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun sade tidigare i år ja till djurparkens ansökan om strandskyddsdispens. Enligt nämnden skulle en ny handikappsanpassad brygga öka tillgängligheten i området. Idag ligger det en 0,5 gånger 7 meter stor brygga som är placerad på ledningsstolpar.

Den nya flytbryggan ska ha måtten 2 gånger 15 meter.

– Vår tanke är att göra en badplats närmare djurparken så att besökarna enkelt ska kunna gå ner och ta sig ett dopp. Badplatsen ska även vara tillgänglig för allmänheten, säger Kasper Schumacher, vd för Skånes djurpark.

Djurparken har redan under året säsong satt in en grind i staket som gjort att besökarna kunnat gå till badplatsen vid Frostavallen. Man har även anlagt en sandstrand med solstolar inne på området. Detta har varit uppskattat av gästerna, säger Kasper Schumacher.

Vaxsjöns fiskevårdsområdesförening har överklagat kommunens beslut om strandskyddsdispens både till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Båda instanserna har avvisat överklagan med hänvisning till att de inte har klagorätt i ärendet eftersom inte en enskild person är konkret berörd av beslutet. Här handlar det istället om allmänna intressen, enligt rätten.

– Vi har ingenting emot att djurparken byter ut bryggan, men vi menar att man måste specificera ytan för strandskyddet, säger Torsten Jönsson som är ordförande i föreningen.

Föreningen har lyft fram att växt- och djurlivet skulle kunna påverkas negativt av en flytbrygga. Bland annat för att det är en viktig lekplats för flera fiskarter som abborre, gädda och gös. Man är även oroad för en eventuell utbyggnad runt badplatsen.

– Vi vill värna om den statusen sjön har idag och vill inte att den ska kommersialiseras med en massa aktiviteter, det hade påverkat fisket negativt, säger Torsten Jönsson.

Föreningen skriver i sitt yttrande till domstolen att det förekommit uppgifter om bland annat ett vattenland med rutschkanor. Något som Kasper Schumacher bestämt förnekar.

– Det har jag aldrig sagt något om, så det stämmer inte.

Han säger att han hoppas på en lösning så att bryggan kan vara på plats till nästa sommar.

– Vi vill gärna ha en bra dialog med våra grannar och jag har kontaktat föreningen om ett nytt möte. Jag tror att vi hittar en lösning tillsammans, säger Kasper Schumacher.

Publicerad 12 October 2019 06:00