Sverigedemokraterna lämnade tidigare i år in en motion om att sätta upp kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslöv.

Sverigedemokraterna lämnade tidigare i år in en motion om att sätta upp kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslöv. Foto: Mostphotos.com

Avslag på SD:s motion om kameror på problemutsatta platser

Övervakningskameror finns redan med i handlingsprogram

ESLÖV.

Sverigedemokraterna lämnade tidigare i år in en motion om att införa kamerabevakning på problemutsatta platser i Eslöv. Kommunfullmäktige avslår nu motionen med hänvisning till att det redan finns planer på detta.

Av
Anja Degerholm

Bakgrunden till motionen är enligt SD att det skett flera allvarliga våldsbrott i centrala Eslöv samt problemen med öppen drogförsäljning. Huvudsyftet skulle vara att förebygga brott och att öka tryggheten bland kommuninvånarna.

– Vi vill inte föregå en eventuell utredning, men tanken är att sätta upp kamerorna där vi upplever att det är problem. Framför allt i Eslövs tätort, som till exempel Stora torg, Trollsjön och Köpmansgatan. Och ju fler, desto bättre, sade SD:s gruppledare Fredrik Ottesen till Lokaltidningen i februari.

Ett slag i luften menade Socialdemokraterna, som poängterade att det redan fanns planer på att sätta upp kameror.

Läs mer:

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Frågan har beretts av kommunledningskontoret som kommit fram till att det i Eslövs kommuns handlingsprogram för 2019-2022 redan finns planer på kameraövervakning.

Handlingsprogrammet antogs av fullmäktige i april och i detta kan man bland annat läsa att kommunen "ska samarbeta med polisen kring förebyggande verksamhet liksom med kameraövervakning". Det står även att det ska göras riktade insatser på centrala platser, till exempel vid stationen. Det finns också ett konkret uppdrag att införa kameraövervakning tillsammans med polisen. Kommunfullmäktige avslår därför motionen.

Publicerad 10 October 2019 06:00