Nu sänks gränsen för hur många underskrifter som krävs för att förslaget ska utredas av berörd nämnd.

Nu sänks gränsen för hur många underskrifter som krävs för att förslaget ska utredas av berörd nämnd. Foto: Adobe Stock

Nu krävs bara 50 underskrifter för att e-förslag ska utredas

Beslut i fullmäktige om att sänka gränsen

ESLÖV.

Sedan e-förslag infördes för snart tre år sedan har intresset bland Eslövsborna att tycka till via detta forum varit svalt. Hittills är det bara ett förslag som gått vidare till utredning. Förhoppningen är att nya riktlinjer ska ändra på detta.

Av
Anja Degerholm

Vid kommunfullmäktiges senaste möte togs beslut om att sänka gränsen för hur många namnunderskrifter som krävs för att ett förslag ska gå vidare till utredning av berörd nämnd. Tidigare krävdes 100 underskrifter, nu krävs bara 50 stycken.

Läs mer:

E-förslag infördes den 1 januari 2017 och sedan dess har det lämnats in drygt 30 förslag. Det innebär ett snitt på 1,1 per månad. Endast fem av dessa har samlat fler än 100 underskrifter varav ett har utretts och de övriga fyra har avskrivits. Syftet med de nya riktlinjerna är att det ska bli enklare att lämna e-förslag.

Enligt den utredning som tjänstemännen gjort väntas förändringen inte innebära någon större administrativ börda, men ett ökat inflytande och en större delaktighet hos kommuninvånarna.

Publicerad 09 October 2019 09:27