Statsminister Stefan Löfven kommer under onsdagen till Eslöv tillsammans med socialminister Lena Hallengren för att prata om tillgänglig vård i hela landet.

Statsminister Stefan Löfven kommer under onsdagen till Eslöv tillsammans med socialminister Lena Hallengren för att prata om tillgänglig vård i hela landet. Foto: Ritzau Scanpix/Claudio Bresciani

Öppet brev till statsministern: "Att våga erkänna brister är halva vägen till lösningen"

Besökte Eslöv i veckan som gick

INSÄNT. Käre statsminister! I dag, den 9 oktober, får Eslöv fint besök. Statsministern besöker orten för att tillsammans med socialminister Lena Hallengren prata om tillgänglig vård i hela landet. Mötet hålls mellan klockan 17.45-18.45 på Carl Engström-skolan. Det är alltid uppmuntrande när en liten ort kan bli centrum för den politiska diskussionen.

Men det är synd att statsministerns besök är så kort och att frågorna på agendan är så få, att alla är välkomna men antalet platser är så begränsade, för att i kortversion parafrasera artikeln i Skånska Dagbladet från den 7 oktober 2019: “På programmet står ett ”öppet möte” på Carl Engström-skolan, klockan 17.45-18.45. Temat är ”tillgänglig vård i hela landet”. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till statsministern. Alla är välkomna men antalet platser begränsat.”

JAG HADE gärna velat närvara för att prata om tillgänglig vård i hela landet klockan 17.45-18.45 på Carl Engström-skolan i Eslöv. Inte minst för att det också finns så många ämnen på temat välfärd som borde lyftas när statsministern nu tar sig hela vägen till Eslöv, Skåne. Och detta tror jag att statsministern är fullt medveten om. Statsministern vet säkert vad jag talar om: Den alltmer ansträngda situationen i förskola, skola och fritidshem, med nedskärningar och ökade krav i en orimlig kombination, i kommun efter kommun. Fallet är inte annorlunda i Eslövs kommun.

DESSVÄRRE HAR jag inte möjlighet att komma. Jag hoppas att statsministern ursäktar mig. Just då befinner jag mig nämligen på ett föräldramöte på Bokebo förskola i Hurva, Eslövs kommun, där mina barn går, för att informera om medborgarförslaget Bättre villkor för barn och personal i Eslövs kommun. Upprinnelsen till medborgarförslaget är de starka föräldrareaktioner som den minskade personalstyrkan på förskolan givit upphov till.

DÅ MAN TAR en snabb titt på Skolverkets statistik om bemanning och gruppstorlek i förskola från 2018 ser det rätt bra ut för Eslövs kommun. Vid djupare inblick i de siffror som uppvisas i kommunen, kan man alltså se att det också finns andra, tragiska sidor av myntet. På Bokebo i Hurva visar statistiken att det finns en grupp som är 53% större än Skolverkets rekommendation och en bemanning som är 38% lägre än Sveriges genomsnitt. Är det rimligt att personalstyrkan ska vara så begränsad att den riskerar att leda till säkerhetsrisker för barnen, tummande på den pedagogiska verksamheten med allt vad det innebär för yrkesstoltheten för den utbildade pedagogen, risk för sjukskrivningar samt personalomsättning och en otrygg miljö för barnen? Är det rimligt att pedagogerna på Bokebo förskola i Eslövs kommun ska behöva arbeta under dessa förutsättningar? Vilket svar har statsministern till pedagogerna på Bokebo förskola i Hurva, Eslövs kommun?

DET ÄR SYND att statsministern inte har möjlighet att delta under vårt möte onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 18.00 på Bokebo förskola i Hurva, Eslövs kommun för att på plats lyssna på hur situationen ser ut hos oss och svara på de frågor vi har. Statsministern får därför i stället gärna läsa medborgarförslaget och hela ärendet på Eslöv kommuns e-förslagssida: https://eforslag.eslov.se/proposal?pid=128 och sedan återkomma till oss med sina svar skriftligen när statsministern hunnit sätta sig in i ärendet.

Att våga erkänna brister är halva vägen till lösningen. Så, käre statsminister, vi måste börja lägga korten på bordet. Vi måste våga tala om vad som brister. Endast då kan vi hitta lösningar.

ATT MÖTET hålls på Carl Engström-skolan i Eslövs kommun kan inte annat än ses som ett smart drag från kommunpolitikernas sida. Som den nyaste och mest moderna skolan i kommunen, kan man upprätthålla bilden av att förskola, skola och fritidshem är lyckad och att allt är frid och fröjd. Men det finns alltså en annan sida av myntet – och det är inte bättre i grundskolan. För ett par dagar sedan mottog föräldrar till barn på Ölyckeskolan i Löberöd, Eslövs kommun, ett brev om att den ekonomiska situationen är ansträngd. Det som står skrivet om vikariesituationen för förskola i medborgarförslaget gäller även Ölyckeskolan. Så, nej, det är inte bättre i grundskolan bara för att Eslöv har en av de nyaste och mest moderna skolorna i landet. Det är viktigt att statsministern känner till detta inför sitt besök på Carl Engström-skolan mellan klockan 17.45-18.45 onsdagen den 9 oktober 2019.

SÄND DÅ EN tanke till oss föräldrar, barn och personal på Bokebo förskola i Hurva, Eslövs kommun! Vi lovar att sända statsministern en tanke klockan 18.00, då vi håller vårt möte. Vi väntar på statsministerns svar och reflektioner!

Anna Nyman

En av de föräldrar som tillsammans med föräldrarådsrepresentanter i Hurva/Löberöd, kulturföreningen Aspebo, Bokebo, Lönnebo och andra föreningar och aktörer i kommunen som nu börjar uppmärksamma kommunens ledande politiker på att det inte längre går att blunda för problemen.

Publicerad 09 October 2019 00:00