Från vänster Eva Hallberg, kommundirektör, Matilda Suneson, planarkitekt, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anneli Åkesson, styrelseledamot i stiftelsen, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Leif Palmqvist, kassör, Per Hemming, tidigare ordförande samt Lars Berglund, ordförande i stiftelsen.

Från vänster Eva Hallberg, kommundirektör, Matilda Suneson, planarkitekt, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anneli Åkesson, styrelseledamot i stiftelsen, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Leif Palmqvist, kassör, Per Hemming, tidigare ordförande samt Lars Berglund, ordförande i stiftelsen. Foto: Eslövs kommun

Stiftelsen Harlösa donationshus får årets byggnadsvårdspris

Huset räddades från rivning på 1980-talet

HARLÖSA.

I början av 1980-talet var det gamla fattighuset i så dåligt skick att det skulle rivas. Men tack vare några engagerade bybor kunde donationshuset i Harlösa räddas. Nu belönas stiftelsen för sitt arbete för att bevara huset för eftervärlden.

Av
Anja Degerholm

Nyligen fick Stiftelsen Harlösa donationshus ta emot Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2019. Enligt juryns motivering för att donationshuset är "en unik byggnad ur såväl social som historisk och arkitektonisk synvinkel. Byggnaden har tack vare ett pietetsfullt, mångårigt och ideellt arbete räddats och gjorts tillgänglig åt eftervärlden".

Donationshuset uppfördes ursprungligen som fattighus under åren 1823–24 av friherre Carl Gustav von Schwerin, ägare av Hjularöds och Harlösa säterier. Huset byggdes som bostadshus med fyra lägenheter, med plats för två personer i varje, och en gemensam bakugn. Det var bostadshus ända in på 1960-talet, men fick stå och förfalla under många år. I början av 1980-talet var det därför rivningshotat.

Byborna protesterade mot rivningen och detta resulterade i att huset till slut blev byggnadsminnesförklarat och länsstyrelsen sköt till pengar så att byggnaden kunde totalrenoveras. Donationshuset huserar idag ett museum och sköts av stiftelsen.

Publicerad 02 October 2019 06:00