Mark- och miljödomstolen avslår de 17 fastighetsägarnas överklagan.

Mark- och miljödomstolen avslår de 17 fastighetsägarnas överklagan. Foto: Mostphotos.com

Eslövs kommun får rätt om detaljplan – kan bygga bostäder på gästparkering

Mark- och miljödomstolen avslår grannarnas överklagan

ESLÖV.

Eslövs kommun vill bygga bostäder på ytor i de västra delarna av tätorten som idag används som gästparkering. 17 fastighetsägare har överklagat detaljplanen. Mark- och miljödomstolen avslår nu deras överklagan.

Av
Anja Degerholm

Tvisten gäller detaljplanen för Eslöv 53:4 på Bygelvägen, Apelvägen, Solvägen, Allmogevägen och Synålsvägen. Kommunstyrelsen tog i mars beslut om att omvandla marken till kvartersmark för bostäder. Beslutet överklagades först till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen. Båda instanserna avslog grannarnas överklagan.

De boende i området anser bland annat att en förtätning skulle innebära en sämre boendemiljö med ökad trafik, en risk för att värdet på fastigheterna sänks och att gästparkeringarna används flitigt av besökande och av lekande barn i grannskapet. Totalt skulle 40 parkeringsplatser försvinna och besökande skulle istället få parkera på gatan.

Mark- och miljödomstolen skriver i domen att det är en "kommunal angelägenhet att planlägga användningen av marken" och att det därför är upp till kommunen att bestämma hur ny bebyggelse ska utföras och placeras. Vidare skriver rätten att bebyggelsen skulle kunna innebära en viss olägenhet för de som redan bor i området med skuggor och insyn, men att det inte handlar om någon betydande olägenhet.

Publicerad 16 September 2019 11:43