En 60 meter hög mobilmast anses inte som en olägenhet för de kringboende.

En 60 meter hög mobilmast anses inte som en olägenhet för de kringboende. Foto: Adobe Stock

Domstolen: Mobilmast inte en olägenhet för Kungshultsborna

Överklagandet får avslag även i mark- och miljödomstolen

KUNGSHULT.

Förra hösten fick företaget Hi3G Access AB bygglov av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv för att uppföra en 60 meter hög mobilmast. Beslutet överklagades men det avslogs av länsstyrelsen. Nu avslår även mark- och miljödomstolen överklagandet.

Av
Anja Degerholm

Mobilföretaget vill bygga masten för att förbättra tal- och datatrafiköverföringen längs väg 17 och kring Kungshult. Masten är tänkt att placeras på fastigheten Stavrröd 2:2 en bit in från väg 17 för att inte påverka landskapsbilden för de boende i området. Bygglovet omfattar även en teknikbod.

Några Kungshultsbor överklagade nämndens beslut. Framför allt för att mastens placering inte utretts ordentligt med hänsyn till miljöpåverkan, landskapsbilden och grannar. Länsstyrelsen avslog överklagan.

Nu har även mark- och miljödomstolen gett nämnden och Hi3G Access AB rätt. Enligt domstolen finns det inga formella brister i nämndens beslut som kan upphäva det. Vidare skriver rätten att mastens placering är acceptabel och inte kan ses som en olägenhet för de boende i området.

Publicerad 09 September 2019 10:54