Detaljplanen för Färgaren antogs av kommunstyrelsen i juni. Nu kräver grannarna att den rivs upp.

Detaljplanen för Färgaren antogs av kommunstyrelsen i juni. Nu kräver grannarna att den rivs upp. Skiss: Eslövs kommun

Grannar tar strid mot "främmande koloss" – överklagar detaljplan

Motsätter sig att Ebo kan bygga upp till sju våningar vid Systembolaget

ESLÖV.

De kommande åren ska det byggas runt 200 bostäder årligen i Eslövs kommun, bland annat genom förtätning i tätorten. Ett förtätningsprojekt är Kvarteret Färgaren intill Systembolaget. De boende i området motsätter sig nu att det ska byggas så högt i de annars låga centrumkvarteren.

Av
Anja Degerholm

I kvarteret Färgaren 8 och 19, som ligger i korsningen Bryggaregatan/Kanalgatan/Södergatan, planeras det för 70–85 lägenheter. I juni godkände kommunstyrelsen detaljplanen som gör det möjligt att bygga upp till sju våningar på fastigheten. Den tidigare detaljplanen tillät hus upp till fyra våningar.

Boende och fastighetsägare som bor i anslutning till utbyggnadsområdet har nu överklagat kommunstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. En fastighetsägare skriver att ett sjuvåningshus "skulle upplevas som en främmande koloss som inte stämmer överens med arkitektur och miljö i den gamla stenstaden".

En granne skriver att "vi vill inte se en snabb förvanskning av stadsbilden utan en genomtänkt. Ett centrum är byggt av generationer av fastighetsägare, köpmän och konsumenter. Var rädd om det. Det är trevligt att känna igen sig i sin egen stad".

Ett företag som äger en av fastigheterna i området lyfter fram problemet med att det blir färre parkeringsplatser i och med förtätningen. Att tillgängligheten är viktig för kunderna och de som driver verksamheter i centrum.

Kvarteret ägs sedan 2017 av kommunala Eslövs bostads AB (Ebo) som också är byggherre i projektet. På fastigheten fanns fram till 2004 en bensinstation och sedan dess har platsen fungerat som parkering.

Publicerad 06 September 2019 06:00