Bilden är från ett annat sammanhang.

Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Elev missade nästan helt läsår – Skolinspektionen granskar Höörsskola

Kräver svar av Höörs kommun om stödinsatser

HÖÖR.

En elev på en skola i Höörs kommun har varit frånvarande större delen av förra läsåret. Enligt vårdnadshavaren beror detta på bristande stödinsatser från skolan. Skolinspektionen inleder nu en utredning i ärendet.

Av
Anja Degerholm

Utredningen gäller rätten till stödinsatser och rätten till utbildning. Enligt anmälan började problemen redan 2016, men eskalerade i samband med skolstarten förra hösten.

Anmälaren anser att skolan inte har följt de tillgänglighetskrav och åtgärder som anges i skollagen om garanti för tidiga stödinsatser. Detta har lett till elevens höga frånvaro. Vidare har skolan satt upp ett åtgärdsprogram utan att involvera elevhälsan, eleven eller föräldrarna. Vårdnadshavaren menar att skolan inte ens försökt ta reda på orsakerna till den höga frånvaron och att man saknar kunskaper om det neuropsykiatriska funktionshinder som eleven har.

Konsekvenserna har, enligt anmälan, blivit att eleven upplever utanförskap, psykisk ohälsa och riskerar stora kunskapsluckor. Eleven har bland annat missat nationella prov på grund av sin frånvaro.

Höörs kommun ska nu svara på totalt 36 frågor som rör elevens rätt till stöd och utbildning. Det handlar bland annat om rektorn anser att eleven behöver särskilt stöd, om stödbehovet har utretts av skolan, uppgifter om frånvaron och om detta har anmälts till huvudmannen. Därefter blir det upp till Skolinspektionen att ta ställning till om skolan gjort tillräckligt i ärendet.

Publicerad 06 September 2019 06:00