Höörs kommun får rätt i tvisten om detaljplanen för Västra stationsområdet.

Höörs kommun får rätt i tvisten om detaljplanen för Västra stationsområdet. Arkivfoto: Anja Degerholm

Höörs kommun får rätt om detaljplan för Västra stationsområdet

Mark- och miljödomstolen avslår Trafikverkets överklagan

HÖÖR.

Trafikverket överklagade detaljplanen för Västra stationsområdet i Höör och satte därmed bygget av runt 135 lägenheter och ett trygghetsboende på vänt. Nu ger mark- och miljödomstolen Höörs kommun rätt i frågan.

Av
Anja Degerholm

Trafikverket framförde i sin överklagan av beslutet att riskerna för buller och vibrationer inte var tillräckligt utredda. Men det höll alltså inte mark- och miljödomstolen med om. Domstolen menar att de utredningar som kommunen gjort är tillfredsställande.

Om inte domen överklagas till mark- och miljööverdomstolen innan den 18 september vinner den laga kraft. Det innebär att bygget av trygghetsboendet Bangårdsterassen kan gå in i nästa fas. Beräknad inflyttning är tidigast i slutet av 2021. I området planeras det för totalt runt 135 bostäder fördelade på tre kvarter i hus på mellan tre och sju våningar.

Publicerad 02 September 2019 14:51