På bilden från vänster: Per Hermansson, Jakob Ekman och Bertil Nilsson.

På bilden från vänster: Per Hermansson, Jakob Ekman och Bertil Nilsson. Foto: Ulf Ohlsson

Insänt: "Ny president i Harlösa Rotaryklubb"

Per Hermansson tar över klubban efter Bertil Nilsson

INSÄNT.

Enligt tradition avslutade Harlösa Rotaryklubb rotaryåret med grillparty hos Lisbet och Ove Linde i Fågelsång. Klubben fick under kvällen en ny president, Per Hermansson, som övertog klubban från Bertil Nilsson som tackade sina närmaste medarbetare för deras insatser under det gångna året.

Den nye presidenten kommer under sitt verksamhetsår att prioritera programverksamheten. Han menar att duktiga föredragshållare med bred förankring i samhället och intressanta studiebesök, ökar intresset för Rotary. Detta i sin tur främjar högre närvaro för nuvarande medlemmar och öppnar upp för nya medlemmar, gärna yngre och kvinnor.

Under året skall klubben också diskutera om klubbens årliga stipendium skall ges en annan inriktning än i dag, då stipendiet hittills utdelats till någon eller några ”vardagshjältar” i klubbens ”upptagningsområde”.

En annan höjdpunkt under kvällen var då Jakob Ekman tilldelades ett Paul Harris Fellow för sina mångåriga insatser. Med sina breda kunskaper om Rotary har han under många år, varit ett stort stöd till sittande presidenter. Han är också klubbens mångårige skattmästare.

(Bifogat foto är tagit av mig. Från vänster Per Hermansson, i mitten Jakob Ekman och till höger Bertil Nilsson)

Publicerad 13 August 2019 11:41