Rättsprocessen om VA-utbyggnaden i Maglasäte-Björkåsen-Lillasäte går vidare.

Rättsprocessen om VA-utbyggnaden i Maglasäte-Björkåsen-Lillasäte går vidare. Foto: Patrik Svedberg

Fastighetsägare överklagar VA-beslut till kammarrätten

"Hade kunnat bygga VA med mycket billigare alternativ"

HÖÖR.

I slutet av juni slog Förvaltningsrätten i Malmö fast att VA-utbyggnaden i Maglasäte–Björkåsen–Lillasäte inte stred mot lagen. Höörs kommun vann därmed över de 19 fastighetsägarna. Men domen överklagas nu till kammarrätten.

– Vi känner oss helt överkörda, sade Esther Moonen, en av fastighetsägarna, till Lokaltidningen när förvaltningsrättens dom kom tidigare i sommar.

Hon har nu överklagat domen till nästa instans, kammarrätten. Som skäl för sitt överklagande skriver Esther Moonen att Höörs kommun i enlighet med likställighetsprincipen i Kommunallagen borde behandla sina medborgare lika: "vi berörda fastighetsägare i VA-utbyggnadsområde Maglasäte–Björkåse–Lillasäte har varken fått möjlighet att tycka till om VA-utbyggnaden eller till en VA-samverkan där vi hade kunnat bygga VA med mycket billigare alternativ som till exempel små minireningsverk".

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd i fyra fall: om det finns anledning att tvivla på om förvaltningsrätten har dömt rätt, om det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet, om målet kan ge vägledning för andra domstolar i rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl att ta upp målet av en annan anledning.

Publicerad 12 August 2019 13:26