IVO anser att Eslövs kommun gjort tillräckligt efter händelsen med hemtjänstpersonalen som slutade tidigt för att gå på fest. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang.

IVO anser att Eslövs kommun gjort tillräckligt efter händelsen med hemtjänstpersonalen som slutade tidigt för att gå på fest. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

IVO vidtar inte åtgärder i fall med festande hemtjänstpersonal

Anser att Eslövs kommun gjort tillräckligt i ärendet

ESLÖV.

Fyra undersköterskor inom hemtjänsten i Eslöv slutade tidigare för att gå på fest. Efter händelsen fick de lämna sina jobb och kommunen gjorde en lex Sarah-anmälan. Nu meddelar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att man inte utreder saken vidare.

Av
Anja Degerholm

IVO skriver i sitt beslut att man avslutar ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder och att kommunen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskydlighet enligt socialtjänstlagen.

Enligt IVO har Eslövs kommun vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade samt vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Däremot får kommunen kritik för att händelsen rapporterades som en avvikelse av verksamhetschefen först efter tio dagar. Det dröjde även en dryg månad innan det gjordes en lex Sarah-anmälan till IVO, detta ska göras snarast.

Publicerad 07 August 2019 10:36