Sydvästlänken ska överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige och är viktig för strömförsörjningen i Skåne.

Sydvästlänken ska överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige och är viktig för strömförsörjningen i Skåne. Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet/Adobe Stock

Ygemans svar om Sydvästlänken: "Olycklig försening"

Svarar på Hörbycenterns fråga

HÖRBY.

Jonny Cato Hansson (C) ställde i våras frågan till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman varför Sydvästlänken ännu inte tagits i bruk, trots att det var flera år sedan likströmskabeln grävdes ner mellan Lyby och Nässjö. Nu har ministern svarat.

"Det är angeläget att strömförsörjningen säkras för en positiv utveckling av Skåne. Idrifttagandet av Lybystationen har framflyttats 18 gånger. Rykten går om att det är fel på den nedlagda kabeln", skrev Hörbycentern genom riksdagsledamoten Jonny Cato Hansson till energiministern i våras.

I det skriftliga svaret från Anders Ygeman kan man läsa att den södra delen av förbindelsen har försenats. "Sydvästlänken är en viktig investering som syftar till att överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige. Förseningen är därför givetvis olycklig och beror på att leverantören som har uppdraget att leverera omriktarstationerna inte fått anläggningarna att fungera som avsett", skriver Ygeman.

Vidare skriver han att Svenska kraftnät arbetar hårt i samverkan med leverantörer för att få förbindelsen i drift. Just nu pågår provdrift och Svenska kraftnät räknar med att den södra delen, och därmed hela Sydvästlänken, ska vara i kommersiell drift den 31 oktober 2019.

Publicerad 06 August 2019 09:06