Brukaren ska ha rökt cannabis, därför stoppade skyddsombudet tidigare i sommar boendestödet. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang.

Brukaren ska ha rökt cannabis, därför stoppade skyddsombudet tidigare i sommar boendestödet. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Brukaren rökte cannabis i hemmet – skyddsombud stoppade boendestöd

Det ska även förekommit hot och våldsamheter

HÖÖR.

Ett skyddsombud i Höörs kommun stoppade tidigare i sommar arbetet för boendestödjare hos en brukare. Detta eftersom personen rökt cannabis i hemmet. Det ska även ha förekommit hot och våld i samband med att personen varit påtänd.

Av
Anja Degerholm

Boendestödjarna har hjälpt till med städning och tvätt. Efter att det kom fram att personen rökt cannabis inomhus i hemmet tog skyddsombudet beslut enligt Arbetsmiljölagen om att stoppa arbetet i lägenheten eftersom det ansågs vara "en fara för arbetstagaren att arbeta i detta hem".

Skyddsombudet hade tidigare uppmärksammat problemet genom att göra en orosanmälan till kommunens missbruksenhet och genom samtal med enhetschefen. Men eftersom inga åtgärder vidtogs beslutade skyddsombudet alltså att stoppa arbetet hos brukaren. Personen i fråga säger sig dessutom inte vilja ha hjälp med sitt missbruk.

Arbetsmiljöverket har dock hävt skyddsstoppet.

– Vi kom överens om att det ska vara dubbel bemanning hos medborgaren under en period. Vi har risk- och konsekvensanalyser för alla typer av situationer. Om några veckor får vi göra en ny bedömning av läget i det här fallet, säger Sanna Roth Nielsen, HR-specialist på Höörs kommun, till Nyhetsbyrån Siren.

Publicerad 06 August 2019 09:10