När nya Sallerupsskolan byggs är målet att fler elever ska kunna gå eller cykla till skolan, berättar Åse Dannestam.

När nya Sallerupsskolan byggs är målet att fler elever ska kunna gå eller cykla till skolan, berättar Åse Dannestam. Foto: Privat/Anja Degerholm

Fler elever på Sallerup ska kunna gå eller cykla till skolan

Många som bor nära blir skjutsade till skolan idag

ESLÖV.

Trenden är tydlig, allt fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan. I samband med att nya Sallerupsskolan byggs ska det bli lättare för eleverna att gå eller cykla till skolan. Det ska ge vinster för både miljö och hälsan – men även förbättra skolresultaten.

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

På 1980-talet gick eller cyklade nästan alla, 97 procent, av de svenska eleverna i åldrarna 7–9 år till skolan. Idag är det betydligt vanligare att föräldrarna skjutsar till och från skolan, och andelen som går eller cyklar har sjunkit till hälften.

Den trenden vill Eslövs kommun bryta. I samband med att nya Sallerupsskolan byggs ska det göras lättare för eleverna att ta sig till skolan för egen maskin.

– Vi ser att fler och fler skjutsar sina barn till skolan. När vi nu bygger en ny skola har vi chansen att förändra det mönstret, säger Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare i Eslövs kommun.

Förra våren testade kommunen ett nytt samverkanssätt, School Mobility Labs, där elever, föräldrar, skolpersonal och forskare deltog. Detta gjordes tillsammans med trafikkonsultföretaget Trivector med finansiering från Region Skåne, och omfattade bland annat en enkätundersökning och en workshop. Målet var att tillsammans hitta lösningar för ett mer hållbart sätt att transportera sig till skolan.

Resultaten visar att barn och vuxna tänker väldigt olika kring de här frågorna.

– Barn har inte bråttom och behöver inte ta närmaste vägen. De vill gärna cykla till skolan, men det är ofta föräldrarna som sätter begränsningarna. Föräldrarna framhåller ofta livspusslet som en anledning till att man skjutsar barnen till skolan, att det ändå är på vägen och att man sparar tid, säger Åse Dannestam.

Barnen vill även gärna ha upplevelser längs vägen medan föräldrarna lyfter fram säkerheten som det viktigaste.

Ett konkret förslag som kom fram vid workshopen var att bredda gångstråket bakom skolan så att även cyklister kan komma den vägen. Ett förslag som kan bli verklighet.Resultaten visade också att runt 40 procent av eleverna bor inom en kilometers radie från skolan, men en fjärdedel av dessa åker ändå bil. Cirka 25 procent bor på två kilometers avstånd och av dessa är det över hälften som åker bil till skolan. Det är framför allt de yngre barnen som blir skjutsade, det är först efter årskurs fem som eleverna börjar ta sig till skolan på egen hand.

Just nu pågår projekteringen av nya Sallerupsskolan som ska stå klar 2021. I det arbetet ingår att se över trafikmiljön runt skolan. Under våren ska det dessutom antas en ny cykelstrategi som gäller hela Eslövs kommun. Även i denna är barn och unga i fokus.

Idag är det relativt lätt att köra fram till skolan, även om det kan vara mycket trafik i början och slutet av dagen. Med den nya skolan vill man göra det enklare för de som kommer gående eller på cykel

– Tanken är att prioritera gång- och cykeltrafikanter. Det ska såklart gå att köra bil också, men man får kanske gå lite längre.

Att bryta bilberoendet är inte bara en fördel för miljö och hälsa, utan även för skolresultaten.

– Studier visar att elever generellt presterar bättre första halvan av dagen om de gått eller cyklat till skolan, säger Åse Dannestam.

Publicerad 07 July 2019 00:00