Diakonen Carola Störbäck och kommunpolis Mats Odestål har stora förhoppningar på det nya samarbetet.

Diakonen Carola Störbäck och kommunpolis Mats Odestål har stora förhoppningar på det nya samarbetet. Foto: Anja Degerholm

Polisen får hjälp av högre makt – anställer en diakon

Lokalpolisområde Eslöv och Svenska kyrkan har inlett samarbete

ESLÖV.

Arbetsmiljön för polisen är många gånger ansträngd. För att lätta lite på den bördan har polisen i Eslöv inlett ett samarbete med Svenska kyrkan. Det innebär att diakonen Carola Störbäck jobbar fyra timmar i veckan hos Eslövspolisen.

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

Tanken är att Carola Störbäck ska vara ett stöd för personalen genom yrkesrelaterade stödsamtal och närvaro i polisarbete, till exempel vid överlämnande av dödsbud. Hon har under två terminer gått utbildningen "Kyrka och polis i samverkan" och sedan i somras haft sin praktik hos Eslövspolisen.

– Dels fanns det ett behov hos polisen och dels har jag alltid varit intresserad av att kunna hjälpa till ute i samhället i min roll som diakon, säger Carola Störbäck om anledningen till att hon påbörjade utbildningen.

Innan jul skrevs ett samverkansavtal mellan lokalpolisområde Eslöv, där även Höör och Hörby ingår, och Svenska kyrkan i Eslöv. Carola Störbäck kommer till att börja med att finnas tillgänglig hos polisen tio procent av sin heltidstjänst, det vill säga fyra timmar i veckan. Exakt vad hon ska göra är ännu inte helt spikat.

– Vi är i ett uppstartsskede och jag håller på att lära känna organisationen, säger Carola Störbäck.

Hon har precis installerat sig och fått ett eget rum i det provisoriska polishuset på Ellingevägen. Hittills har hon bland annat varit med vid en utredning och följt med för att lämna ett dödsbud.

– Polisen är vana att lämna dödsbud och de sköter det alldeles utmärkt, men jag tror att jag som tredje part kan ge något annat. Vi kunde också prata om situationen efteråt.

Carola Störbäck säger att hon blivit mycket väl mottagen på sin nya arbetsplats. Och att personalen redan har förstått varför hon är där.

– Det är något med kragen som signalerar att jag är någon man kan prata med.

Varför just Svenska kyrkan då? Kyrkorådet i Eslöv beslutade 2014 om en vision där kyrkan ska vara en samhällsaktör att räkna med.

– Vi ska vara där människor finns – ute i samhället, säger Cerny Eriksson-Ståhl, kyrkoherde i Svenska kyrkan Eslöv.

Han poängterar även att kyrkan har personal med gedigen utbildning som kan komma väl till pass i en organisation som polisen.

– Vi är vana vid att ha de där små samtalen, att vara medmänsklig men samtidigt med en professionell bakgrund. Vi lyssnar och skapar hopp.

Kommunpolis Mats Odestål har stora förhoppningar på det nya samarbetet.

– Jag tror det betyder väldigt mycket att ha Carola här vid till exempel krissituationer, även om vi har avlastningssamtal vid svåra händelser. Det kanske är så att man inte känner sig bekväm att prata med en kollega om vissa saker, säger han och fortsätter:

– Det är mycket som brukar komma upp vid matbordet, så jag har sagt till Carola att hon ska vara med där. Min förhoppning är att Carola ska vara en person som man kan prata med i olika sammanhang, och inte bara det som rör polisarbetet utan kanske även privata saker.

Publicerad 03 July 2019 00:00